Powitanie o. Izydora Matuszewskiego, Jasna Góra


Pobierz Pobierz

Umiłowany Ojcze
Święty!

Z wielkim wzruszeniem, jako General Zakonu Paulinów, którzy od ponad 600 lat
pełnią straż przy Cudownym Obrazie Matki Bożej, witam Waszą Świątobliwość w
progach Jasnogórskiego Sanktuarium. Jest dla nas wielkim zaszczytem gościć
w Sercu Polski Następcę świętego Piotra Apostoła, bo tam, gdzie jest Piotr,
tam jest żywy Kościół.

Wasza Świątobliwość przybywa do Jasnogórskiego Sanktuarium jako drugi w historii
Papież i jest to już siódma pielgrzymka Ojca Świętego, który modli się u stóp
Jasnogórskiej Matki i Królowej.

Bardzo pragnął przybyć tutaj Paweł VI w 1966 roku, aby razem z całą Polską
świętować Tysiąclecie Chrztu Polski, ale nie było mu to dane.

Na Jasnej Górze trwa nieustanna modlitwa za Ojca Świętego. Już od wyboru Jana
XXIII odprawiana jest codziennie przed Obrazem Matki Bożej, o godz. 18.30 Msza
św. za Następcę Świętego Piotra. Każdego dnia modlimy się też w intencjach
Ojca Świętego podczas Apelu Jasnogórskiego, zaś przez cały czas trwania każdej
pielgrzymki apostolskiej trwamy na czuwaniu modlitewnym dzień i noc, modląc
się o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

Jesteśmy otwarci na Twoje nauczanie, Ojcze Święty, oraz na Twój przykład wejścia
w postawę zawierzenia Maryi, jakiej uczył nas Jan Paweł II. On umocnił nas
w postawie ufności do Matki Bożej, jakiej heroiczny przykład dał Ojciec Augustyn
Kordecki, broniąc Jasnej Góry, i do jakiej zachęcał nas Prymas Stefan Wyszyński.

Razem z Tobą, Namiestnikiem Jezusa, pragniemy zawierzyć Maryi siebie oraz
Kościół w świecie.

Wasza Świątobliwość przybywa tutaj w Dniu Matki, oddając przez to cześć również
wszystkim Matkom ziemskim.

Radujemy się też, że Ojciec Święty będzie przewodniczył nabożeństwu majowemu,
tak drogiemu polskiej pobożności maryjnej.

Przyjmij, Ojcze Święty, nasz hołd synowskiego oddania. Ze czcią całujemy Twoje
dłonie i z całego serca gorąco Cię witamy i pozdrawiamy!

//ter
//www.b16.pl//

drukuj