Myśląc Ojczyzna


Pobierz

Pobierz

Szczęść Boże!

Spotykamy się po wakacjach w szczycie kampanii wyborczej. Już za trzy tygodnie będziemy dokonywać wyborów jednych z najważniejszych dla Polski po 1939 roku. Mówię po roku 1939, gdyż nie liczę całego powojennego okresu socjalizmu-komunizmu, gdy uczciwych, wolnych wyborów nie było. Nie liczę też pierwszych wyborów do Sejmu po 1989 roku, które w skutek umów z komunistami, którzy pod społecznym przymusem oddawali władzę, były ukartowane. Były bowiem efektem kompromisu z komunistami, którzy zarezerwowali sobie przy Okrągłym Stole większość miejsc w Sejmie. Jedynie do Senatu wybory były wtedy całkowicie wolne i przedstawiciele antykomunistycznej wolnej Polski uzyskali dziewięćdziesiąt dziewięć procent głosów. Kolejne wybory po tych pierwszych były wprawdzie wolne od strony procedury, to jednak wobec nierozwiniętej jeszcze po czasach PRL-u organizacji politycznej reprezentacji Polaków, przy silnych ciągle partiach komunistycznych SLD, PSL, lewicowej Unii Demokratycznej i licznych, słabych dopiero tworzących się partiach o celach patriotyczno-narodowych, jak też wobec braku niezależnych mediów – postkomuniści i zblatowane z nimi lewicowe grupy byłej opozycji z Mazowieckiem, Geremkiem, Michnikiem, Kuroniem (wśród których byli też, bardzo wielu było członków partii komunistycznej PZPR-jak Bronisław Geremek czy Kuroń), więc wobec dopiero rodzącego się pluralistycznego życia politycznego i braku niezależnych mediów, w Polsce kolejne wybory wygrywały partie postkomunistyczne, następcy PZPR i ZSL to znaczy: SLD i PSL oraz lewicowi działacze byłej opozycji o różnych nazwach.

Dopiero wzrastająca, odradzająca się po 1989 roku świadomość narodowa polskiego społeczeństwa, której towarzyszyło tworzenie się rynku pluralistycznych mediów: telewizji, radia, prasy i mediów elektronicznych, doprowadziły do stopniowego umocnienia się partii patriotycznych odwołujących się do polskiej tradycji i dziedzictwa narodowego, jak Ruch Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, Porozumienie Centrum, a później przekształcone w partię Prawo i Sprawiedliwość. Sukcesy tych patriotycznych partii polskich były zdecydowanie zwalczane. Nawet po zwycięskich wyborach środowisk polskich ich słabe jeszcze rządy z lat dziewięćdziesiątych i początku dwutysięcznego były przez postkomunistów i lewicowych kosmopolitów z Unii Wolności, a potem Kongres Liberalno-Demokratyczny, a następnie PO, brutalnie niszczone i obalane np. rząd Jana Olszewskiego, później zaś w latach 2005-2007 rząd Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Mimo upływu 25 lat od wymuszonego oddania władzy przez komunistów i ich współtowarzyszy z ZSL-u, polskie środowiska realizujące polskie interesy – a nie zagraniczne niemieckie czy rosyjskie – były wciąż za słabe by przejąć stery państwa polskiego i wreszcie naprawdę rozpocząć odbudowę naszej Ojczyzny dla dobra Polaków i w interesie suwerennego Państwa Polskiego.

Wskutek nadzwyczajnego wysiłku, pracy organicznej i organizacyjnej środowisk patriotycznych, a równocześnie fatalnego prowadzenia spraw Polski przez ekipy post PRL-owskie: SLD, PSL i PO, polskie narodowe środowiska polityczne, a głównie partia Prawo i Sprawiedliwość kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego, zdecydowanie wygrały w 2015 roku wybory. Polacy powierzyli Prawu i Sprawiedliwość samodzielną większość w Sejmie i Senacie. Prawo i Sprawiedliwość i dwu ich mniejszych koalicjantów rozpoczęli w 2015 radykalne reformy odbudowy państwa, społeczeństwa, polskiej gospodarki, odzyskiwanie Polski z rąk szkodników lewicowych. Udało się dzięki uczciwym rządom odbić Polskę i większość jej struktur z rąk mafii gospodarczych i lewicowo-liberalnych grup pasożytujących na Polsce. Podjęto reformy wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim podjęto działania przywracające Polakom, tj. rodzinom, dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym – godności. Programy społeczne rządów Prawa i Sprawiedliwości przekierowały ogromne środki finansowe, zabrane złodziejom i mafiom, do polskiego społeczeństwa w postaci 500 plus, 300 plus – wyprawki, trzynastka w przyszłym roku będzie i czternastka, leki bezpłatne. Obniżono wiek emerytalny, drastycznie podniesiony przez PO i PSL. Podjęto gruntowne zmiany w funkcjonowaniu polskiej gospodarki.

W obecnej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało budowę tzw. polskiego modelu państwa dobrobytu, które wspierać będzie polskich pracowników i polskich przedsiębiorców, polskie rodziny i mniejsze miasta i wsie. Polska przestanie być państwem taniej, niewolniczej niemal siły roboczej, często też za chlebem i godziwą pracą pracowników polskich emigrujących do innych państw. Prawo i Sprawiedliwość uczciwie zrealizowało swe obietnice wyborcze z 2015 roku. Jest to pierwsza w historii XX wieku partia wolnej Polski, która jest wiarygodna, której te reformy udają się, są sukcesy obserwowane na świecie. Osiągnięcia z których Polacy i polskie rodziny są zadowolone, odczuwają to we własnych portfelach i w swej społecznej sytuacji. Jeśli życzycie państwo sobie, swym rodzinom, dzieciom, dziadkom lepszej przyszłości to zagłosujcie w wyborach 13 października za kontynuowaniem dobrej zmiany w naszym polskim życiu. Uczmy się na błędach. Osiem lat nieuczciwości, pogardy dla Polski i Polaków i złodziejstwa poprzedników z PO, PSL czy SLD powinno nas wiele nauczyć. Nie popełniajmy więc już błędów i uczmy się na nich. 13 października wybierajmy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości z listy numer 2. Prawo i Sprawiedliwość nie oszukało nas, uczciwie zrealizowało swe obietnice. Pozwólmy tej partii kontynuować odnowę Polski i naszego życia.

Szczęść Boże!

drukuj