Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu


Pobierz Pobierz

Każdego roku, w rocznicę rozpoczęcia działalności ewangelizacyjnej Radia Maryja, przybywamy do toruńskiego sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przyzwyczailiśmy się przybywać tam i przynosić Matce Syna Bożego i Matce naszej wszystkie sprawy Radia Maryja. Tak też będzie w dniu 14 rocznicy powstania Radia Maryja.

1. Pielgrzymi z Rodziny Radia Maryja wraz z milionami słuchaczy, zjednoczonych z nimi za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam, podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej pod przewodnictwem Księży Biskupów, wyrażą wdzięczność Patronce naszego radia za dotychczasową Jej opiekę nad rozgłośnią. Otrzymaliśmy bowiem od Niej wspaniały dar, jakże potrzebny w tych trudnych, współczesnych czasach. Dzięki posłudze Radia Maryja każdego dnia uczymy się, co znaczy być odpowiedzialnym za Kościół i Polskę, naszą Ojczyznę. Formacja katolicka i obywatelska prowadzona w Radiu Maryja wyzwala w nas chęć podejmowania odpowiedzialności za świat doczesny i czynienia tego w harmonii z wyznawaną wiarą.

2. W ubiegłym roku o tej samej porze zgromadzeni w sanktuarium w Toruniu skierowaliśmy do Jana Pawła II telegram ze słowami wdzięczności za wszystko, czym obdarzał naszą rozgłośnię i całą Rodzinę Radia Maryja. Dobrze pamiętamy czas naszego pierwszego pielgrzymowania do Rzymu, kiedy to Ojciec Święty oddał Radio Maryja i posługujących w nim oraz stale rosnącą rzeszę słuchaczy szczególnej opiece Maryi: „Was wszystkich, wasze apostolstwo oddaję w opiekę Najświętszej Maryi Pannie, którą czcimy jako Gwiazdę ewangelizacji (…) Maryjo, Gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas! Prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką.”. W pięć lat później, będąc w Toruniu ponowił to oddanie w słowach: „Niech Maryja, Gwiazda nowej ewangelizacji prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów!” Teraz zaś we wspólnej modlitwie prośmy Sługę Bożego Jana Pawła II o Jego orędownictwo u Maryi Niepokalanie Poczętej w sprawach naszej rozgłośni.

3. W posługę Radia Maryja – wiemy to aż nadto dobrze – od początku wpisany jest udział w doświadczaniu cierpienia. Uderzenia w Radio Maryja i w ludzi, kształtujących program rozgłośni, a w szczególności w Ojca Dyrektora, występują od początku istnienia tej rozgłośni. Mijający rok obfitował w wiele akcji skierowanych przeciwko Radiu Maryja i Ojcu Dyrektorowi, kierującemu pracą naszej rozgłośni. Dominujące na rynku medialnym demoliberalne i antykościelne środki przekazu oraz reklamowani w nich ze szczególną intensywnością politycy zamierzali wyeliminować katolicki głos z naszych domów przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. Przystąpili do zorganizowanej kampanii przeciwko wolnemu głosowi milionów Polaków. W walce z Radiem Maryja i Telewizją Trwam oraz Rodziną Radia Maryja używano powszechnie języka nienawiści i niesłychanej wręcz agresji. Rozpowszechniane były kłamstwa i obelgi o naszej rozgłośni i jej słuchaczach. W sposób szczególny media liberalne i antykościelne – wspierane budowanymi na kłamstwie wypowiedziami niektórych polityków i dziennikarzy – atakowały Ojca Dyrektora naszej rozgłośni. Była to kampania napaści, pełna oszczerstw, obelg, niewybrednych epitetów i pomówień.

4. Przeciwnicy naszej rozgłośni przyzwyczaili się już do tego, iż bezkarnie uczestniczą w takich kampaniach nienawiści. Wiedzą, iż Radio Maryja i Ojciec Dyrektor nie będą dochodzić prawdy i sprawiedliwości podczas wieloletnich procesów sądowych. Natomiast środowiska określające się jako opiniotwórcze nie demaskują kłamców i oszczerców. Zgodnie z uznawaną przez nie zasadą „poprawności politycznej” udają, że nie słyszą i nie widzą akcji upokarzania Kapłana i Człowieka. Te okoliczności rozzuchwalają osoby czyniące zło. Potrzebne jest więc nasze stałe i wspólne przeciwstawianie się postawom ludzi szerzącym nienawiść, rozpowszechniającym kłamstwo, a nawet zwykłe chamstwo demonstrowane przez niektórych polityków i przedstawicieli mediów. Wiadomo, iż zło może nawet dobre dzieła wykorzystać dla swych celów. Nie potrafi jednak wykorzystać jednego dobra: prawdy. Prawda je demaskuje i niszczy. Prawdziwość tych stwierdzeń zauważy każdy, kto dokona chociażby takich porównań:
– wypowiedzi byłego prezydenta RP podczas agresywnej kampanii skierowanej przeciwko Radiu Maryja, Ojcu Dyrektorowi i słuchaczom naszej rozgłośni w pierwszej połowie roku z treścią wydanego wówczas oświadczenia Ojca Prowincjała Redemptorystów,
– wypowiedzi byłego prezydenta RP podczas drugiej fazy pełnych nienawiści ataków medialnych na Ojca Dyrektora z treścią listu otwartego o. Tadeusza Rydzyka, skierowanego do autora pomówień i obelg,
– przepełnione nienawiścią do słuchaczy Radia Maryja wypowiedzi liderów PO z prostymi zdaniami słuchaczki Radia Maryja z Olsztyna o krzywdzie wyrządzonej ludziom takim jak ona, po których to zdaniach wreszcie usłyszała słowo „przepraszam” wypowiedziane przez niedawnego kandydata na prezydenta RP.
Trzeba więc nam wszędzie, gdzie przebywamy pokazywać prawdę i świadczyć o prawdzie w duchu miłości.

5. Radio prawdziwie katolickie musi również – oprócz modlitwy i katechezy – uwzględniać w swym programie audycje o tematyce społeczno-politycznej. Bez takich audycji nie mogłoby spełniać swej misji, czyli ukazywać w całości chrześcijańskiego orędzia wiary. Katolicy nie mogą dać się zamknąć ze swą pobożnością jedynie w kruchcie kościelnej; muszą w duchu wiary podejmować odpowiedzialność również za sprawy społeczne i polityczne. Do aktywnego uczestniczenia w wypełnianiu tych zadań potrzebna jest właściwa formacja naszego Narodu Tę formację od lat prowadzi Radio Maryja. Buduje ją na fundamencie wiary i patriotyzmu, w zgodzie z prawdą. I dlatego siła społecznego oddziaływania Radia Maryja jest tak duża. Wzbudza więc ono niechęć a także nienawiść środowisk politycznych i medialnych, które roszczą sobie pretensje do całkowitego zawłaszczenia środków przekazu po to, aby bez skrępowania realizować swoje cele, sprzeczne z dobrem Ojczyzny i Narodu. Trzeba o tym wiedzieć i należy to wyraźnie wypowiedzieć w rocznicowym podsumowaniu minionego okresu.

6. W naszym spojrzeniu na posługę Radia Maryja i Telewizji Trwam należy raz jeszcze podkreślić walory warsztatu dziennikarskiego tego środowiska. Są one widoczne szczególnie wyraźnie przy porównaniu audycji z cyklu „rozmowy niedokończone” z różnymi programami o charakterze społeczno-politycznym realizowanymi w innych środkach przekazu. W Radiu Maryja i Telewizji Trwam zaproszeni do studia goście mają możliwość wyraźnego przedstawiania swego stanowiska lub programu i nieskrępowanego odpowiadania na pytania stawiane przez osoby obecne w studiu oraz przez słuchaczy telefonujących nie tylko z całej Polski, ale również z dalekiej zagranicy. Wielu ludzi, w tym również niektórzy politycy, dobrze rozumiejący te wyjątkowe walory Radia Maryja i Telewizji Trwam chętnie uczestniczy w audycjach prowadzonych w tych środkach przekazu. Po niedawnych wyborach nowy premier i członkowie jego gabinetu stosunkowo często wybierają właśnie Radio Maryja i Telewizję Trwam do przedstawienia słuchaczom programu rządu. Wskazane byłoby, aby dziennikarze z innych – publicznych i prywatnych – mediów wyrażający zdziwienie z tego powodu posłuchali i obejrzeli audycje z tymi politykami w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Przy tej okazji poznaliby dobry warsztat dziennikarski i przypomnieli sobie, iż środki przekazu mają umożliwiać wzajemny kontakt stronom komunikującym się za ich pośrednictwem, dziennikarze zaś mają tym stronom służyć.

7. Radio Maryja i Telewizja Trwam są środkami społecznego przekazu. Nie są zależne od możnych tego świata. Otaczajmy je więc nieustanną modlitwą. Wspomagajmy je również naszymi ofiarami. To dzięki naszemu wsparciu duchowemu i finansowego może katolicki głos docierać do naszych domów. Docierając zaś zaprasza do udziału w stałej formacji, która pomaga nam w całości wypełniać chrześcijańskie orędzie wiary. Tę posługę Radia Maryja zawierzajmy Patronce Radia w naszej modlitwie.

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja
Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz h.c.
Dr hab. Mirosław Kozłowski
prof.UW Prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska
Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski
Prof. dr hab. Leon Mikołajczyk
Prof. dr hab. Anna Raźny
Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski
Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski
Prof. dr hab. Gabriel Turowski
Prof. dr hab. inż. Jacek Walczewski
Dr inż. Antoni Zięba

drukuj