Kardynał Stanisław Dziwisz: Powitanie w Kalwarii Zebrzydowskiej


Pobierz Pobierz

Umiłowany
Ojcze Święty,

Sługa Boży Jan Paweł II dwa razy prosił w tym świętym miejscu
o modlitwę za siebie. Mówił: "i o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu
modlili za życia
mojego i po mojej śmierci". Dziękujemy Bożej opatrzności że również Wasza Świątobliwość,
niezmordowany apostoł modlitwy, dołącza dziś do rzeszy ludzi wierzących, którzy
w tym sanktuarium modlą się codziennie za papieża Polaka zwłaszcza o dar jego
rychłej beatyfikacji i kanonizacji.

Ufamy gorąco, że Matka Boża Kalwaryjska, która tylekroć wspomagała w rozwiązywaniu
trudnych spraw biskupa krakowskiego otoczy płaszczem swej macierzyńskiej opieki
również Waszą Świątobliwość Ojca Świętego Benedykta XVI.

Niech ta, przed którą modlił się biskup, kardynał i papież Karol Wojtyła będzie
także dla Waszej Świątobliwości Orędowniczką i Wspomożycielką w kierowaniu
Kościołem Chrystusowym.

//ter
//www.b16.pl//

drukuj