Jakie zmiany społeczne nastąpiły na polskiej wsi po roku akcesji w struktury UE

Audio MP3
Pobierz

drukuj