Audycja dla Małżonków i Rodziców: Jak budować więź z dziećmi?


Pobierz

Pobierz

Jak budować więzi z dziećmi?

Dobre, silne, mocne więzi  w rodzinie nie tworzą się same.  Dlatego  dzisiaj w tej audycji  chcemy zatrzymać   się nad tym jak  takie więzi  budować  z dziećmi w rodzinie

Chrześcijański mówca, pisarz i ewangelizator Josh Mc Dowell ukazuje zasady wychowania pozytywnego oparte na budowaniu więzi.

Cały proces wychowawczy porównuje do budowania domu.  Każdy  z nas  bez trudu jest w stanie  przywołać sobie teraz przed oczy jak wyglądają , etapy budowania domu.  Każdy dom w realu  ma swój fundament  (bez fundamentu dom się nie ostoi).  Fundamentem  w budowania więzi  pomiędzy rodzicami a dziećmi jest  akceptacja, która jest niezbędnym warunkiem każdej więzi. Najistotniejsze    jest to,  aby  zaakceptować dziecko takim, jakie ono jest,  z jego zaletami, ale także wadami, mocnymi stronami, ale także tymi słabymi (np.  jest świetnym matematykiem ale ma problemy z pisaniem wypracowań,  jest pomocny i uczynny wobec tych których zna, ale ma trudność z nawiązywaniem nowych  znajomości, jest nieśmiały).  Nam rodzicom  niestety często się zdarza, że  gdy  nie akceptujemy ( i słusznie)  jakiegoś  konkretnego   niewłaściwego  zachowania dziecka, to zamiast  jasno  mu powiedzieć    jakiego zachowania  i dlaczego nie akceptujemy, to  „ lecimy po  tzw. całości, bo ty zawsze, bo ty nigdy ” zachowując  się tak  powodujemy , że  dziecko może  odebrać   i często  odbiera   naszą  reakcję   tak jakbyśmy  to jego  jako osoby (Frania, Antka, Krysi, Marysi) nie akceptowali, a nie tego konkretnego zachowania.

My rodzice  mamy często  swoje wyobrażenia o tym jakie dziecko powinno być i dajemy mu to do zrozumienia. A przecież jeśli nie zaakceptujemy dziecka takim jakie ono  jest to nie zacznie ono budować więzi. Kiedy  akceptujemy  swoje dzieci takimi, jakie  one są to dajemy  im poczucie bezpieczeństwa. Pozwala to im uwierzyć, że są kochane niezależnie od tego co się stanie i co robią.   Pomocne w  tym, aby dziecko czuło się akceptowane jest  wykorzystywanie  przez rodziców każdej nadarzającej się  okazji do pochwał  i to nie tylko wtedy gdy dziecko osiąga ewidentne sukcesy ale przede wszystkim gdy dostrzegamy i chwalimy  wysiłki  i zaangażowanie dziecka ( np. dziecko jest słabsze z matematyki ale codziennie odrabia lekcje i przygotowuje się z zadanego materiału i gdy z klasówki dostaje trójkę to to jest powód do pochwały  gdyż włożył w osiągniecie takiej oceny duży wysiłek, albo mama  sprząta przed  uroczystością  rodzinną mieszkanie  i mała Zosia też jej pomaga np. myje podłogę nakrywa do stołu , albo duża Kasia mimo tego, że się jej nie chce to przynaglona przez rodziców pomaga w kuchni  to jest   także powód do dostrzeżenia wysiłków  i zaangażowania dziecka , pochwalenia i podziękowania za tą pomoc, po prostu docenienie.    Jeśli dzieci czują się akceptowane to będziemy mieli  dostęp do ich serca.

Kolejnym elementem budowania więzi jest  Docenienie, to także fundament domu.

Docenianie dziecka  pomaga w  budowaniu poczucia jego własnej wartości,. Dlatego my rodzice powinniśmy zauważać  to  co dobre w naszych dzieciach , i ważne jest to , że  w zachowaniu każdego  dziecka jesteśmy  w stanie znaleźć coś dobrego   i mówić  o tym w taki sposób aby to je  budowało,  przede wszystkim poprzez  udzielanie pochwał i wyrażenie aprobaty. Świat, w którym  dzisiaj żyjemy jest bardzo ubogi w docenianie. Kiedy doceniamy dzieci, dajemy im poczucie znaczenia.  Ale musimy pamiętać, że pochwała musi być  wyrażona zawsze  pod parasolem prawdy., bo inaczej gdy nie jest szczera to traci swoje znaczenie i sens.

Zawsze można w naszych dzieciach znaleźć coś godnego pochwały. Ważne jest, aby doceniać przede wszystkim starania, a nie tylko wyniki naszych dzieci. Choćby był drobny postęp to należy go dostrzec i pochwalić.  W jaki  sposób w praktyce  możemy  doceniać dzieci? Np.

Dziękuję ci kochanie, że posprzątałeś tak jak Ciebie prosiłam,

Cieszę się, że zaopiekowałeś się chorą koleżanką,

Cieszę się, że odwiedziłaś babcie  i  poszłaś z nią do lekarza.

 

Co  jeszcze  możemy  doceniać w naszych dzieciach, np.

– świętować ich sukcesy i osiągnięcia, np. nagrywanie koncertu lub innego występu, a po nim uroczysty posiłek i oglądanie tego co nagrano,

– wyciąganie tzw. „perełek” o dzieciach.

Jeśli mamy więcej dzieci, a w większości  rodzin tak właśnie jest,  to trzeba być  bardzo uważnym, aby doceniać wszystkie dzieci a nie tylko te które na pierwszy rzut oka dają  więcej powodów do doceniania.  Trzeba się wysilić  aby w tym „trudniejszym” w cudzysłowie  dziecku też znaleźć tą grudkę złota, gdyż jeżeli tego nie będziemy robić to te  dzieci, które są  mało albo w ogóle nie doceniane  będą się czuły gorsze i niesprawiedliwie traktowane.

Kiedy doceniamy nasze dzieci budujemy z nimi silne więzi, i przez to mamy wpływ na nie. Jest wówczas szansa że one   chętniej będą się od nas uczyły i   nas naśladowały.

Ściany naszego budowanego  domu  stanowią dostępność i okazywanie uczuć.  Jedna ściana to dostępność Jeśli rodzice są dla dziecka dostępni, tzn. mają dla niego czas, to  tym samym dają mu do zrozumienia, że jest dla nich kimś ważnym. W przeciwnym razie  dziecko rośnie w przekonaniu, że dla rodziców wszystko jest ważniejsze od niego samego. Dzieci potrzebują naszego czasu. Niestety jednym z bardzo często używanych dzisiaj sformułowań przez dorosłych jest zdanie „Nie mam czasu, spieszę się”.  Jeśli dziecko często słyszy to skierowane do niego  to na pewno będzie miało przekonanie, że ciągle jest coś ważniejszego w życiu rodzica od  jego i jego  spraw.  Poświęcenie czasu to praktyczny sposób okazywania  miłości. Słowo „miłość” pisze się dzisiaj  słowem „czas”.  Możemy sobie tutaj zadać pytanie jak w tym kontekście wyglądają sytuacje wcale  nierzadkie  w których jedno z rodziców pracuje za granicą albo wiele godzin spędza w pracy będąc tym samym długo poza domem.  Czy lepszy status materialny jest w stanie zrekompensować  utracony  czas, który miał być  spędzony  z dzieckiem na  towarzyszeniu mu w codzienności, w jego etapach rozwojowych .  My uważamy, że absolutnie nie, że utraconego czasu nic nie jest w stanie zrekompensować.  Obserwujemy tez  w praktyce życia skutki takich wyborów rodzicielskich

Kiedy jesteśmy dostępni dla dzieci dajemy im poczucie ważności, np. zaplanowany specjalnie czas  dziecka tylko z ojcem lub tylko z matką (np. wspólne wyjście do restauracji,  wspólny spacer, wycieczka rowerowa, wspólnie wykonywana  praca, wspólne wyjście na zakupy).  Można ustalić sobie, że np. raz w miesiącu mamy swoje bycie we dwoje z każdym z dzieci .  Kiedy mamy czas dla dzieci dajemy im poczucie ważności , pokazujemy  , że są dla nas ważne. W ten sposób wzmacniamy więź. Zbudowana  dobra więź, jest  dużym  gwarantem, że dzieci nie będą skłonne ulegać niewłaściwej presji rówieśników.

Druga ściana domu  to okazywanie uczuć. Sparafrazujemy cytata z wiersz sp. Ks. Jana Twardowskiego Śpieszmy się kochać ludzi,  tak szybko odchodzą.   Powiemy Śpieszmy się kochać  nasze dzieci tak mało mamy czasu. Gdy dziecko się rodzi wydaje się nam, że ono tyle czasu  będzie z nami , a w praktyce życia ten czas tak szybko mija….  Dziecko potrzebuje  wiedzieć, że jest kochane, dlatego …trzeba mówić  mu  często „Kocham Cię”, nie wzbraniać się przed tym słowem. Ale oprócz słów potrzebuje  także  czuć, że jest kochane. Stąd przytulenie, całowanie i mówienie o pozytywnych uczuciach jest dziecku potrzebne na co dzień i w każdym wieku.   Zarówno z małymi jak i dużymi dziećmi potrzebny jest  taki kontakt fizyczny. I   o ile ten   kontakt jest zupełnie naturalny jeśli chodzi o małe dzieci to z wiekiem dziecka może być z tym coraz trudniej dlatego inicjatywa zawsze powinna  być po naszej stronie Trzeba dać dziecku znak, że chcemy go przytulić, wziąć na kolana nawet, gdy jest już „duże” mówiąc np. no chodź przytul swojego  tatę.  Męskie siłowanie się , tarzanie po podłodze, to wszystko są wyrazy miłości, która można także z powodzeniem inicjować z  nastoletnimi  dziećmi  a także dorosłymi.   Zarówno  przez słowa i gesty dajemy naszym dzieciom poczucie, że są kochane.

I znowu pamiętajmy aby starać się obdarzać  wyrazami uczucia wszystkie swoje dzieci w takim samym stopniu a nie tylko te, które są „łatwiejsze” do kochania. .

Kolejnym elementem budowanego domu jest sufit, a elementem budowania więzi wejście rodzica w świat dziecka. Polega ono na aktywnym  uczestnictwie rodziców w życiu dziecka w ważnych dla dziecka sprawach ( np. trójki klasowe), zainteresowaniach( towarzyszenie dzieciom lub współudział w jego pasjach sportowych, muzycznych- puść  mi ten utwór- i już otwiera się płaszczyzna do rozmowy.  ) i przedsięwzięciach . Wówczas dla rodzica i dziecka  rodzi się możliwość wymiany myśli, wyrażenia sądów i opinii, wspólnych przeżyć i wrażeń. Po prostu jest płaszczyzna do rozmowy.

Kolejnym ważnym elementem domu jest szczelny nie przeciekający dach. W budowaniu więzi  takim dachem  jest stawianie dziecku granic, Granice nie są wrodzone – to rodzice stawiają  granice dzieciom . , prosty przykład dotyczący małych dzieci  (kontakt, goraca kawa, jazda rowerkiem po chodniku a nie ulicy itp. Granice dla starszych dzieci, to  np. godzina czasu spędzona na interecie , powrót do domu do godz. 20,  ).  Czemu służą granice.     Granice służą zapewnieniu dzieciom  bezpieczeństwa ale prawdą jest, że gdy się człowieka ogranicza to często rodzi się bunt. Aby dzieci uwewnętrzniły zasady , które chcemy im wpoić to konieczne jest zbudowanie z nimi więzi , wówczas jest szansa, że będą je przyjmować naturalnie.

Życie dziecka można porównać do  drogi ,  gdy droga  jest  dobrze oznakowana – dziecko bezpiecznie osiągnie swój cel albo  można  porównać do  rozlewiska wodnego , woda popłynie wszędzie tam gdzie nie będzie brzegów. Dlatego rodzice są od wytyczania  dziecku brzegów  To dorośli stawiają i budują dziecku granice.

Jeżeli rodzice wprowadzają ograniczenia na bazie zbudowanej więzi, wówczas  jest szansa, że będą  one przyjmowane  naturalne i będą   budować i  umacniają rodzicielski autorytet. Wszelkie ograniczenia wprowadzone bez zbudowanej więzi rodzą bunt i odrzucenie. Obrazowo można powiedzieć, że  jest to tak jakby zaczęto budować dom od dachu.

Zbudowana więź z dzieckiem staje się  ważnym czynnikiem ochronnym rodziny, chroniącym  dziecko przed zachowaniami ryzykownymi.  których jest tak wiele w dzisiejszym świecie oraz co najistotniejsze  dającą nadzieję  że dzieci  dla których rodzice są  autorytetem podobnie jak oni  będą podążać drogą wiary i tej wiary w Boga nie odrzucą.

Bo przecież najważniejszym naszym zadaniem na ziemi jako rodziców jest  tak ukształtować nasze dzieci aby pomóc im  dojść do zbawienia.

Kończąc naszą wypowiedź dla przypomnienia wymienię jeszcze te elementy, które składają się na budowanie dobrych mocnych więzi rodziców  z dziećmi.

Fundament domu to- Akceptacja i Docenianie

Ściany domu – Uczucia i Dostępność Poświęcony dziecku czas

Sufit – Wejście w Świat dziecka

Dach – Ograniczenia – Granice  oraz Autorytet.

 Jolanta i Krzysztof Gawinowie

 

drukuj