Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry ,

W drugim czytaniu dzisiejszej niedzieli św. Paweł mówi: „Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.” (1Kor, 3,23). Dlaczego wspomina o tym Apostoł? Ponieważ problem, przed którym on stoi, to podziały we wspólnocie w Koryncie. W tamtejszej gminie utworzyły się grupy związane z różnymi głosicielami, których uznawano za ich przywódców. Wierni mówili: „Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja jestem Kefasa … ” ( 1,12 ). Paweł wyjaśnia, że ten sposób myślenia jest niewłaściwy, ponieważ wspólnota nie należy do apostołów, lecz to oni – Apostołowie – należą do niej , a cała zaś wspólnota – należy do Chrystusa!

Z  tej przynależności do Pan wynika przekonanie, że zaistniałe  we wspólnotach chrześcijańskich – diecezjach, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach – różnice, nie mogą zaprzeczyć faktowi, iż wszyscy przez chrzest mamy tę samą godność: w Jezusie Chrystusie jesteśmy dziećmi Boga. I to jest nasza godność: w Jezusie Chrystusie jesteśmy dziećmi Bożymi. Ci, którzy otrzymali posługę przewodzenia, głoszenia, udzielania sakramentów, nie powinni uważać się za posiadających specjalne uprawnienia – panami – lecz winni oddać się na służbę wspólnocie, pomagając w  podążaniu z radością drogą świętości.

Dziś Kościół  powierza świadectwo o takim duszpasterskim stylu życia nowym kardynałom, z którymi celebrowałem rano  Mszę św.  Pozdrówmy wszystkich nowych kardynałów oklaskami! Wszyscy razem! Wczorajszy konsystorz i dzisiejsza liturgia Eucharystii dały nam cenną okazję, by doświadczyć katolickości, powszechności Kościoła. Reprezentowanego tu przez pochodzących z różnych środowisk członków Kolegium Kardynalskiego biskupów, zebranych w ścisłej komunii wokół Następcy Piotra. Niech Pan da nam łaskę do pracy dla jedności Kościoła, budowania tej jedności, ponieważ jedność jest ważniejsza niż konflikty! Jedność Kościoła jest zasługą Chrystusa, a konflikty są problemami, które nie zawsze są Chrystusowe.

Niech nas umocnią w wierze i miłości do Chrystusa, i do Jego Kościoła te momenty liturgiczne i uroczystości, które mieliśmy okazję przeżywać w ciągu ostatnich dwóch dni!  Zapraszam Was również do wspierania tych duszpasterzy. Do takiego towarzyszenia im w modlitwie, aby zawsze prowadzili z zapałem lud, który został im powierzony, poprzez okazywanie  wszystkim czułości i miłości Pana. Ale ile modlitwy potrzebuje biskup, kardynał, Papież, aby mógł pomóc w rozwoju Ludowi Bożemu. Mówię „pomóc”, co znaczy służyć Ludowi Bożemu; ponieważ powołaniem biskupa, kardynała i Papieża jest właśnie to: być sługą, służyć w imię Chrystusa. Módlcie się za nas, abyśmy byli dobrymi sługami: dobrymi sługami, a nie panami! Wszyscy razem: biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy musimy dawać świadectwo o Kościele wiernym Chrystusowi, ożywionym pragnieniem służenia braciom i gotowym z prorocką odwagą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i duchowym potrzebom kobiet i mężczyzn naszych czasów. Maryja Panna niech towarzyszy nam i chroni nas w tej drodze.

Anioł Pański… 

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów tutaj obecnych. Zwłaszcza tych, którzy przybyli na konsystorz, aby towarzyszyć nowym kardynałom.  Bardzo dziękuję krajom, które zechciały być obecne na tym wydarzeniu w osobach swoich oficjalnych delegatów.

Pozdrawiam studentów z Tuluzy i wspólnotę Wenezuelczyków, która  mieszka we Włoszech. Pozdrawiam wiernych z Caltanissetta, Reggio di Calabria, Sortino, Altamura, Ruvo i Lido Este, dzieci i młodzież z Reggio Emilia i z ich diecezji Lodi, w Agrigento, Związek Kolarski i wolontariuszy Ochrony Obywatelskiej w Bassa Padovana.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj