7. punkt obrad 17. posiedzenia Sejmu VII kadencji
7. punkt obrad 17. posiedzenia Sejmu VII kadencji dot. sprawozdania z działalności KRRiT za rok 2011
Sprawozdanie z działalności KRRiT za rok 2011

***
Stanowisko Komisji Kultury i Środków Przekazu dot. srawozdania z działalności KRRiT

***
Wystąpienie pos. Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej

***
Wystąpienie pos. Elżbiety Kruk

***
Odpowiedzi Jana Dworaka na pytania posłów

***
drukuj