Zakończyły się 28. Światowe Dni Młodzieży

W Rio de Janeiro zakończyły się 28. Światowe Dni Młodzieży. Kończąc to modlitewne spotkanie Ojciec Święty w rozważaniach przed Modlitwą Anioł Pański zapowiedział, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie.

Drodzy młodzi jesteśmy umówieni na najbliższe Światowe Dni Młodzieży w roku 2016 w Krakowie, w Polsce – tę informację przekazał Ojciec Święty w ostatnim dniu 28. ŚDM.

Papież Franciszek żegnając się z uczestnikami 28. Światowych Dni Młodzieży powiedział, że wyjeżdża z sercem pełnym radosnych wspomnień. Mówił „Jestem pewien, że przemienią się one w modlitwę”.

Już teraz zaczynam odczuwać początki nostalgii. Nostalgię za Brazylią, krajem tak wielkim i ludzi o wielkim sercu, ludzi tak bardzo przyjaznych. Nostalgię za otwartym i szczerym uśmiechem, który dostrzegłem u wielu osób, za entuzjazmem wolontariuszy. Nostalgię za nadzieją w oczach młodych ze szpitala św. Franciszka.  Nostalgię za wiarą i radością pośród przeciwności mieszkańców faweli Varginha. Jestem pewien, że Chrystus żyje i jest rzeczywiście obecny w działaniu niezliczonych młodych i wielu ludzi, których spotkałem podczas tego niezapomnianego tygodnia. Dziękuję za okazane mi przyjęcie i ciepło przyjaźni! Także i za tym zaczynam odczuwać nostalgię –powiedział Ojciec Święty.

Papież podkreślał, że w klimacie wdzięczności i nostalgii myśli o młodych uczestnikach ŚDM. „Niech Bóg wam błogosławi za tak piękne świadectwo żywego, głębokiego i radosnego udziału w tych dniach!” – powiedział Papież. Jednocześnie stwierdził, że wielu przybyło na tę pielgrzymkę jako uczniowie – jednak wszyscy wyjadą jako misjonarze.

Poprzez wasze świadectwo radości i posługi sprawiacie, że rozkwita cywilizacja miłości. Waszym życiem udowadniacie, że warto poświęcać się dla wielkich ideałów, doceniać godność każdej istoty ludzkiej i postawić na Chrystusa i Jego Ewangelię. Przybyliśmy, by w tych dniach właśnie Jego poszukiwać, ponieważ to On poszukiwał nas jako pierwszy, to On rozpala nasze serce do głoszenia Dobrej Nowiny, w wielkich miastach i małych miasteczkach, na wsi i we wszystkich miejscach tego ogromnego świata. Nadal będę żywił ogromną nadzieję w młodzieży Brazylii i całego świata: za ich pośrednictwem Chrystus przygotowuje nową wiosnę na całym świecie. Widziałem pierwsze rezultaty tego zasiewu, inne będą radować wraz z obfitym żniwem! – akcentował Ojciec Święty.

Punktem kulminacyjnym ostatniego dnia spotkania młodych z całego świata była Msza św. na plaży Copacabana pod przewodnictwem biskupa Rzymu.

Wspaniale było uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, przeżywać wiarę razem z młodymi ludźmi z czterech stron świata, ale teraz musicie przekazywać to doświadczenie innym – powiedział Papież w homilii wygłoszonej na zakończenie 28. ŚDM.

Ojciec Święty odnosząc się do niedzielnego Słowa Bożego mówił o trzech słowach.

Idźcie, bez obawy, aby służyć. Idąc za tymi trzema słowami doświadczycie, że ten, który ewangelizuje jest też ewangelizowanym, który przekazuje radość wiary, otrzymuje radość. Drodzy młodzi, powracając do swoich domów, nie lękajcie się być wielkodusznymi dla Chrystusa, świadczyć o Jego Ewangelii. W pierwszym czytaniu, kiedy Bóg posyła proroka Jeremiasza daje mu siłę by „wyrywał i obalał, by niszczył i burzył, by budował i sadził” (Jer 1,10). Tak też jest w waszym przypadku – mówił Papież.

Podobnie jest także w waszym przypadku – mówił Ojciec Święty, zwracając się do młodych.

Niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby wykorzenić i zniszczyć zło i przemoc, aby zniszczyć i złamać bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby zbudować nowy świat. Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was liczy! Papież na was liczy! Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza, niech wam zawsze towarzyszy ze swoją czułością: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” – akcentował Ojciec Święty.

Franciszek spotkał się także z wolontariuszami posługującymi w tych dniach. Papież podziękował wolontariuszom za – jak mówił „tak wiele małych gestów, które uczyniły ten Światowy Dzień Młodzieży niezapomnianym doświadczeniem wiary. Przez uśmiech każdego z was, uprzejmość, gotowość posługi udowodniliście, że „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

Ojciec Święty Franciszek akcentował, że „Każdy, na swój sposób, był narzędziem, aby tysiące ludzi młodych miało „przygotowaną drogę” na spotkanie Jezusa.

Wypełniona przez was w tych dniach służba przywodzi mi na myśl misję św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi. Każdy, na swój sposób, był narzędziem, aby tysiące ludzi młodych miało „przygotowaną drogę” na spotkanie Jezusa. To właśnie jest najpiękniejsza posługa, jaką możemy wypełnić jako uczniowie-misjonarze. Przygotować drogę, aby wszyscy mogli poznać, spotkać i miłować Pana. Wam, którzy w tym okresie odpowiedzieliście tak szybko i wielkodusznie na wezwanie, by być wolontariuszem na Światowym Dniu Młodzieży, chciałbym powiedzieć: bądźcie zawsze wielkoduszni wobec Boga oraz innych ludzi: niczego się wtedy nie traci, wręcz przeciwnie otrzymuje się wielkie bogactwo życia! – tłumaczył Papież.

Ojciec Święty Franciszek mówił, że Bóg wobec każdego ma swój plan. „Odkrycie Go, odpowiedzenie na swoje powołanie, to podążanie ku szczęśliwej realizacji samych siebie. Bóg wszystkich nas wzywa do świętości, do życia Jego życiem, ale ma On dla każdego odrębną drogę” – podkreślał Papież.W tym kontekście nawiązał do powołania do kapłaństwa, a także do małżeństwa.

Niektórzy są powołani, aby uświęcać siebie tworząc rodzinę przez sakrament małżeństwa. Niektórzy twierdzą, że małżeństwo jest dziś „niemodne”. W kulturze tymczasowości, względności, wielu głosi, że trzeba „cieszyć się” chwilą, że nie warto angażować się całe życie, aby podjąć decyzje ostateczne, „na zawsze”, bo nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Ja natomiast proszę was abyście byli rewolucyjni, byście przeciwstawiali się dominującym nurtom. Tak, pod tym względem proszę, abyście się buntowali przeciwko owej kulturze tymczasowości, która w istocie jest przekonana, że nie jesteście w stanie podjąć odpowiedzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie kochać. Ufam wam młodym i modlę się za was. Miejcie odwagę „płynąć pod prąd”. Odważcie się być szczęśliwymi – wzywał Ojciec Święty.

W sumie uczestnikom ŚDM posługiwało 60 tys. wolontariuszy z całego świata. Wśród nich 165 Polaków.

Podczas spotkania z wolontariuszami nie zabrakło także polskiego akcentu – swoim świadectwem uczestnictwa w ŚDM podzieliła się wolontariuszka Wiktoria Czekaj z Polski.

Ojciec Święty w ostatnim dniu swojej wizyty w Brazylii spotkał się także z Komitetem Koordynacyjnym Episkopatu Ameryki łacińskiej i Karaibów. Papież wezwał by na poważnie potraktować powołanie sług Świętego Wiernego Ludu Bożego,  ponieważ w tym właśnie wypełnia się i ukazuje władza: w zdolności do służby.

W obszernym przekazie skierowanym do księży biskupów – papież Franciszek zwrócił też m.in. uwagę, na dostosowanie języka przekazu wiary do wymagań współczesnego świata.

RIRM

drukuj