PAP/EPA

Zakończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Między 18 a 25 stycznia 2021 roku chrześcijanie różnych wyznań spotykali się, by modlić się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać. Nieszpory w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie zakończyły Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – to te słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana towarzyszyły tegorocznemu [Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan] 

Modlitewne wydarzenia zakończyły ekumeniczne Nieszpory w Bazylice św. Pawła za Murami. Modlitwie ze względu na problemy zdrowotne nie mógł przewodniczyć Ojciec Święty Franciszek. Papieską homilię odczytał przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan, ks. kard. Kurt Koch.

Drodzy Bracia i Siostry, trwajmy zjednoczeni w Chrystusie. Niech Duch Święty rozlany w naszych sercach daje nam odczuć, że jesteśmy dziećmi Ojca, braćmi i siostrami między sobą, braćmi i siostrami w jednej rodzinie ludzkiej. Niech Trójca Przenajświętsza, jedność miłości, sprawi, byśmy wzrastali w jedności – powiedział ks. kard. Kurt Koch.

Podczas Nieszporów wspólnie modlili się przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich.

TV Trwam News

drukuj