fot. episkopat.pl

XXII Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

Po raz XXII obchodzimy dziś Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jego inicjatorem jest Konferencja Episkopatu Polski. Ten dzień przypada co roku w drugą niedzielę Adwentu.

Wierni w Polsce i za granicą mogą dziś wesprzeć modlitewnie, ale też finansowo Kościół za naszą wschodnią granicą. Pomoc dociera do piętnastu krajów byłego Związku Radzieckiego, m.in. Białorusi, Litwy, Ukrainy, Kazachstanu Gruzji czy Uzbekistanu.

Ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy sekretariacie KEP, podkreśla, że przez te lata udało się zrobić wiele dobrego.

– To była bardzo trafna decyzja, żeby powołać Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, by co roku na nowo mówić o Kościele na Wschodzie, ale nie tylko mówić, bo samo mówienie to niewiele. Pragniemy, żeby to mówienie przekładało się na bardzo realną i konkretną pomoc materialną. Tak się dzieje każdego roku. Co roku udaje nam się uzbierać około 2,5 mln złotych. Z tych pieniędzy realizujemy projekty, które do nas napływają – podkreślił ks. Leszek Kryża.

Część uzyskanych funduszy przekazywanych jest na remonty kościołów. Zespół wspiera też różnego rodzaju domy opieki i noclegownie. W tym roku udało się zrealizować 42 projekty dotyczące letniego wypoczynku dla dzieci, dorosłych, a nawet bezdomnych.

RIRM

drukuj