fot. Autorstwa Тайна віри - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106409541

Ukraińscy biskupi: Rosjanie swoimi czynami przekreślili Ewangelię, choć uznają się za naród chrześcijański. Odwrócenie się od zła jest jedyną drogą prowadzącą do zbawienia

Rosjanie, którzy uznają siebie za naród chrześcijański, przekreślili swoimi czynami Ewangelię, porzucając przykazanie miłości Boga i bliźniego. Wszędzie tam, gdzie króluje Chrystus, króluje miłość, a nie złość i zemsta. Niech zatem czas świąteczny będzie dla nas wszystkich królowaniem Chrystusa, bo w Nim i przez Niego przychodzi zwycięstwo życia nad wszelką nienawiścią. Odwrócenie się od zła jest jedyną drogą prowadzącą do zbawienia. Drogę do świętości otwiera bowiem wiara, a zamyka jej brak. Z takim apelem zwracamy się jako katolicy Ukrainy do narodu rosyjskiego. Nie pozwólcie, aby zło stało się waszym bóstwem – zaapelowali ukraińscy biskupi w oficjalnym komunikacie. 

***

Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Bracia i Siostry!

Św. Jan Paweł II powiedział przed laty: „I my znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między kulturą śmierci i kulturą życia. Ale blask Krzyża nie zostaje przesłonięty przez mrok. Przeciwnie, na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej”.

Wkraczając w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, słowa Papieża jawią się dla nas wszystkich jako prawda, która od wielu lat (a szczególnie od kilku tygodni) towarzyszy naszej codzienności. Na ziemi ukraińskiej śmierć stanęła naprzeciw życia. Nienawiść stanęła naprzeciw pokojowi.

Ostatnie wydarzenia odkrywają prawdziwe oblicze agresora, jaki podniósł rękę na najbardziej bezbronnych, czego niezbite dowody widzimy chociażby w Buczy. To tam – podobnie jak i w wielu innych miejscach – znajdujemy ślady ludobójstwa, będące świadectwem prawdy o ludziach stojących za rozpętaniem wojny. Ci, którzy uznają siebie za naród chrześcijański, przekreślili swoimi czynami Ewangelię, porzucając przykazanie miłości Boga i bliźniego. Dlatego na progu Wielkiego Tygodnia prosimy o opamiętanie i potępienie wojny przez wszystkich, którzy w Rosji mają jeszcze poczucie wiary. Jeśli chcecie trwać w nauce Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela, to podejmijcie drogę pokoju. Odwrócenie się od zła jest jedyną drogą prowadzącą do zbawienia. Drogę do świętości otwiera bowiem wiara, a zamyka jej brak. Z takim apelem zwracamy się jako katolicy Ukrainy do narodu rosyjskiego. Nie pozwólcie, aby zło stało się waszym bóstwem.

Natomiast do wszystkich wierzących w Ukrainie zwracamy się, aby czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych był świadectwem zwycięstwa życia nad śmiercią. I chociaż Droga Krzyżowa narodu ukraińskiego trwa już od kilku tygodni (w niektórych regionach już 8 lat), a w wielu miejscach dokonała się prawdziwa Golgota, to spoglądajmy w przyszłość z nadzieją zwycięstwa. To po naszej stronie jest prawda.

Wraz ze wszystkimi, którzy doświadczyli cierpienia i śmierci, nie tylko się solidaryzujemy, ale prawdziwie cierpimy, widząc w was naszych braci i siostry. Jesteśmy bowiem jedną rodziną rozdzielającą między siebie ciężar okrucieństwa wojny.

Przy tej okazji chcemy podziękować wszystkim wierzącym na całym świecie, jacy przychodzą nam z pomocą. To jest prawdziwe świadectwo miłości bliźniego. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje domy dla tysięcy uciekinierów. Wszystkie podziękowania dla całego świata składamy na ręce papieża Franciszka, ponawiając zaproszenie do Ukrainy.

Z dumą dostrzegamy wielkie poświęcenie i odwagę, z jaką nasze wojsko broni ojczyzny. Z wielu stron świata płynie podziw dla waszego bohaterstwa. Wasze czyny budują morale całego narodu. Jakże ważną jest praca wszystkich służb państwowych, medyków, woluntariuszy i ludzi dobrej woli, których swoim poświęceniem i służbą bliźniemu przybliżają dzień zwycięstwa nad agresorem.

Dziękujemy wam wszystkim za to i modlimy się za was.

Na koniec prosimy wszystkich, abyśmy pamiętali w tym trudnym czasie, że wszędzie tam, gdzie króluje Chrystus, króluje miłość, a nie złość i zemsta. Króluje życie, a nie śmierć. Króluje zgoda, a nie nienawiść. Niech zatem czas świąteczny będzie dla nas wszystkich królowaniem Chrystusa, bo w Nim i przez Niego przychodzi zwycięstwo życia nad wszelką nienawiścią. Dlatego pełni wiary prośmy nieustannie o pokój i zmartwychwstanie Ukrainy do wolnego życia.

Z serca wszystkim błogosławimy, trwając nieustannie na modlitwie.

Konferencja Episkopatu Ukrainy

drukuj