fot. twitter.com/EpiskopatNews

[TYLKO U NAS] Ks. prof. M. Chmielewski: Maryja jest jedynym wyjątkiem, jedyną osobą, w której Bóg dokonał niezwykłego dzieła. W Maryi Przenajświętsza Trójca wyraziła to, kim byłby człowiek, gdyby nie uległ grzechowi rajskiemu

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny została ustanowiona przez papieża bł. Piusa IX 8 grudnia 1854 roku bullą „Ineffabilis Deus”. Papież, podsumowując wielowiekową tradycję czci dla Maryi Niepokalanie Poczętej, jasno zdefiniował prawdę, że Maryja została poczęta całkowicie wolna od skutków grzechu pierworodnego, została zachowana i uchroniona od wpływu grzechu pierworodnego – powiedział w rozmowie z redakcją Informacyjna Radia Maryja ks. prof. Marek Chmielewski.

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Duchowny zwrócił uwagę, że Maryja nigdy nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego. Została Ona poczęta całkowicie wolna od skutków grzechu pierworodnego, została zachowana i uchroniona od jego wpływu.

– Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ustanowił papież bł. Pius IX 8 grudnia 1854 roku bullą „Ineffabilis Deus”. Papież, podsumowując wielowiekową tradycję czci dla Maryi Niepokalanie Poczętej, jasno zdefiniował prawdę, że Maryja (ze względu na przewidziane zasługi Jezusa Chrystusa) została poczęta całkowicie wolna od skutków grzechu pierworodnego, została zachowana i uchroniona od wpływu grzechu pierworodnego. Trzeba to mocno podkreślić, bo często mówi się, że została „uwolniona”. Słowo to jest nieprawidłowe, bo uwolnienie oznacza, że ktoś czemuś podlegał, a teraz został uwolniony. Maryja nigdy nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego – akcentował ksiądz profesor.

W rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja ks. prof. Marek Chmielewski podkreślił, że Maryja jest pierwowzorem człowieka, którym moglibyśmy być, gdybyśmy nie ulegli grzechowi pierworodnemu.

– Maryja jest jedynym wyjątkiem (w całej historii ludzkości), jedyną osobą, w której Bóg dokonał niezwykłego dzieła. W Maryi Przenajświętsza Trójca wyraziła to, kim byłby człowiek, gdyby nie uległ grzechowi rajskiemu. Można powiedzieć, że prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ma tzw. znaczenie protologiczne. W teologii Maryja jest pierwowzorem człowieka, którym moglibyśmy być, gdybyśmy nie ulegli grzechowi pierworodnemu – zaznaczył kapłan.

– Przygotowując się do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, śpiewamy antyfonę „Tota Pulchra es, Maria” – „Cała piękna jesteś, Maryjo”. Maryja całkowicie wolna od grzechu jest piękna nie tylko w sensie fizycznym i estetycznym, ale nade wszystko w sensie ontologicznym i w sensie moralnym. Jest dla nas wzorem do naśladowania, jak żyć w wolności dziecka Bożego, w wolności od grzechu – dodał.

8 grudnia, podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wierni gromadzą się na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w Godzinie Łaski.

– Godzina Łaski jest efektem prywatnych objawień. Nie można jej traktować jako czegoś obowiązkowego, bo obowiązuje nas jedynie objawie publiczne. Nie mniej jednak praktyka modlitwy adoracyjnej przez Godzinę Łaski jest dla wszystkich szczególną okazją zanurzenia się w tajemnicę Bożej Miłości, Bożego Miłosierdzia – zwrócił uwagę ks. prof. Marek Chmielewski.

Duchowny dodał, że wspólna modlitwa jest nam wszystkim bardzo potrzebna w obliczu wyznań codzienności.

– Myślę, że w obecnym czasie zagrożeń i wielu trudności, z jakimi się spotykamy, chwila modlitwy, ofiarowania siebie, swoich bliskich i świata Bożemu Miłosierdziu jest nam szczególnie potrzebna. Czynimy to razem z Maryją i pod jej przewodnictwem, dlatego Godzina Łaski ma dla nas szczególne znaczenie i szczególny pożytek duchowy – podkreślił ksiądz profesor.

RIRM/radiomaryja.pl

drukuj