Tydzień Miłosierdzia

„Kościół domem miłosierdzia” – to hasło rozpoczynającego się dziś 68. Tygodnia Miłosierdzia. Celem Tygodnia jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych.

Jak napisali księża biskupi w komunikacie po 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu ”Tydzień Miłosierdzia jest szkołą chrześcijańskiej formacji serca, podkreśla duchowy wymiar dobroczynności, staje się sposobnością do dawania świadectwa i dzielenia z bliźnimi dóbr duchowych i materialnych”. Oświadczono, że potrzebna jest formacja do tego by uwrażliwiać ludzi na potrzeby innych. Powinna się ona rozpocząć już od dziecka.

Księża biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym KEP zaapelowali o niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza poprzez struktury Caritas w Polsce. Księża biskupi wyrazili wdzięczność wszystkim wspierającym działania Caritas.

Cartitas to zawsze ważny punkt, dlatego, że to jest ta posługa Kościoła w poszczególnych parafiach i staramy się podtrzymywać te różne inicjatywy – powiedział ks. abp Józef Michalik, przewodniczący KEP.

– To uwrażliwianie na drugiego człowieka, trzeba zaczynać od dziecka. W związku z tym nawet szkolne koła Caritas mają pewne znaczenie i potem kontynuacja tej pracy przez różne inicjatywy, chociażby Sri Lanka czy Haiti. Tu Polska bardzo intensywnie i mocno uczestniczyła, jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy czynnie podeszli do tych apeli, które zostały przekazane i są ciągle z nami  w kontakcie – powiedział ks. abp Józef Michalik, przewodniczący KEP.

Jak zaznaczyli księża biskupi, w ubiegłym roku dzięki życzliwości darczyńców Caritas Polska sfinansowała liczne projekty w kraju i poza jego granicami łącznie za 153 mln złotych, m.in. na pomoc poszkodowanym na Haiti i Sri Lance.

Ks. Marcin Brzeziński zastępca dyrektora Caritas Polska powiedział, ze niedziela jest poświęcona rozważaniom dot. prawdy o miłości trynitarnej, jaka jest w Bogu bez początku i bez końca.

– Kościół zachęca nas w tym dniu do tego, abyśmy w sposób szczególny odkryli prawdę o Trójcy Przenajświętszej, która jest relacją miłości. Miłość jest nie tylko uczuciem, tak jak po ludzku mówimy, że kogoś kochamy, ale przede wszystkim jest darem z siebie. Trójca Przenajświętsza jest najdoskonalszym sposobem jedności osób w miłości. Dzisiaj Kościół nas zachęca do tego, abyśmy wielbili Pana Boga dając miłość tym, którzy są przy nas –  powiedział ks. Marcin Brzeziński.

Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia zaangażowane są w sposób szczególny Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne. Na terenie diecezji w tym czasie przeprowadzana są zbiórki pieniężne, z których środki są przeznaczane na ich działalność statutową.

W tym roku z okazji Tygodnia Miłosierdzia Caritas proponuje wiernym, a szczególnie pracownikom instytucji charytatywnych i wolontariuszom, by codziennie uczestniczyli w Eucharystii. Towarzyszy temu zachęta, by przypominać w tych dniach przesłanie miłości miłosiernej, jakie wypływa z sakramentów świętych. I tak, w niedzielę rozpoczynającą 68. Tydzień Miłosierdzia będzie to rozważanie znaczenia chrztu świętego, który gwarantuje dostęp do nieskazitelnej miłości samego Boga.

W poniedziałek mamy rozważać sakrament bierzmowania i wspierać modlitwą dzieci i młodzież. We wtorek zaplanowano modlitwę o jedność wspólnoty Kościoła i dziękczynienie za Eucharystię. Środa będzie dniem troski o chorych i niepełnosprawnych, a czwartek przypomnieniem ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Piątek przypomni o przesłaniu miłości miłosiernej płynącej z sakramentu pokuty i pojednania. W sobotę natomiast wierni podejmą refleksję nad sakramentem małżeństwa oraz będą się modlić za małżonków.

Tydzień Miłosierdzia obchodzony jest w Kościele w Polsce od 1945 r. Dotychczas obchodziliśmy go w październiku. Od przyszłego roku, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, będzie się on rozpoczynał w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, tj. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W 2013 r. przypada ona 7 kwietnia.

Wypowiedź ks. Marcina Brzezińskiego

Audio MP3
Pobierz

KEP/RIRM 

drukuj