fot. sxc.hu

Stolica Apostolska zaniepokojona skalą przemocy na świecie

Przemoc, także seksualna, jakiej doznają kobiety podczas konfliktów i wojen w licznych krajach i regionach całego świata, a ostatnio zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, budzi szczególny niepokój Stolicy Apostolskiej.

Dał temu wyraz jej stały obserwator, występując na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

– Stolica Apostolska apeluje do wszystkich państw i całej wspólnoty międzynarodowej o podjęcie wszelkich możliwych i koniecznych kroków dla zapewnienia dostępu do pomocy humanitarnej wszystkim ofiarom przemocy – stwierdził ks. abp Bernardito Auza.

Wezwał też przy tym do szczególnej ochrony kobiet i dzieci przed nadużyciami i handlem żywym towarem.

Watykański dyplomata przyznał, że dzięki długoletnim staraniom poprawiła się na świecie sytuacja kobiet, zwłaszcza najuboższych, np. gdy chodzi o zmniejszenie śmiertelności matek i dzieci. Tym niemniej licznym z nich nadal brakuje edukacji czy opieki zdrowotnej, cierpią przemoc i dyskryminację, padają ofiarą łamania praw człowieka. Stąd potrzebne są dalsze wysiłki. W wielu częściach świata większość ubogich to kobiety. Nie można jednak mierzyć ich promocji wyłącznie kryterium równości z mężczyznami, bo konieczne jest np. zapewnienie lepszych warunków matkom – podkreślił ks. abp Auza.

Problem konfliktów i przemocy watykański przedstawiciel podjął wczoraj w dwóch kolejnych wystąpieniach na forum ONZ. Wziął tam również udział w debacie o rozbrojeniu. Wyraził głębokie zaniepokojenie Stolicy Apostolskiej przepływem broni konwencjonalnej, który nadal zaostrza konflikty na całym globie. Powodowana chęcią zysku sprzedaż broni podsyca walki zbrojne, których skutkiem są niewypowiedziane cierpienia i łamanie praw człowieka.

– Dopóki będzie w obiegu tak wielka ilość broni, jak obecnie, każdy nowy pretekst może wywołać wrogość i stosowanie przemocy wobec niewinnej ludności – zauważył ks. abp Auza.

Przyznał wprawdzie, że osiągnięto pewne postępy, gdy chodzi o eliminację broni chemicznej, zaznaczając jednak, że konieczne jest wzmożenie wysiłków celem jej całkowitego wykluczenia. Wskazał natomiast na głęboką frustrację wspólnoty międzynarodowej brakiem postępów, gdy chodzi o rozbrojenie nuklearne. Stolica Apostolska wzywa wszystkie państwa do podpisania i ratyfikowania Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT) – powiedział jej przedstawiciel na forum ONZ. Wyraził też przekonanie, że ważnym krokiem w kierunku rozbrojenia byłoby ustanowienie stref wolnych od broni masowego rażenia.

 

Radio Watykańskie/RIRM

drukuj