fot. o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

Rozpoczęła się Kapituła Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

19 stycznia 2015 r. w ośrodku rekolekcyjnym redemptorystów w Rowach rozpoczęła się XVI Kapituła Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – jest to sesja sprawozdawczo – wyborcza.

W Kapitule udział biorą redemptoryści pracujący zarówno w Polsce, jak też w wielu miejscach całego świata (Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji). Uczestnicy Kapituły (41 ojców, 2 braci i 2 kleryków) wysłuchają i dokonają oceny sprawozdań z działalności dotychczasowego Zarządu i poszczególnych Sekretariatów Prowincji, zwłaszcza na polu działalności rekolekcyjno-misyjnej, pracy duszpasterskiej, misji zagranicznych, mediów, jak również formacji i pracy naukowej. Dzień skupienia przed rozpoczęciem obrad poprowadził o. Ronald McAinsh CSsR, przełożony Prowincji Londyńskiej.

W czasie kapituły następną kadencję na swym urzędzie rozpoczął przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, o. dr Janusz Sok CSsR, który został wybrany na kolejne 4 lata w powszechnym głosowaniu członków prowincji. Członkowie kapituły podczas tej sesji wybiorą radnych, którzy razem z prowincjałem tworzą zarząd prowincji. O. Janusz Sok jest także od 2013 r. przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

* * *

Zgromadzenie Redemptorystów założył 9 listopada 1732 roku w Scala k. Neapolu św. Alfons Maria de Liguori (1696-1787). Powołaniem redemptorystów jest pójście za Chrystusem Odkupicielem i głoszenie Dobrej Nowiny o obfitym odkupieniu ludziom religijnie najbardziej opuszczonym, szczególnie ubogim, poprzez misje ludowe i rekolekcje parafialne, a także poprzez misje zagraniczne.

Obecnie redemptoryści prowadzą w Polsce 16 parafii i opiekują się kilkoma sanktuariami. Podejmują także apostolstwo pióra prowadząc wydawnictwo i kwartalnik teologiczno-duszpasterski „Homo Dei”, rocznik naukowy „Studia redemptorystowskie” oraz drukarnię. Od 23 lat rozwijają w Polsce apostolat i oddziaływanie religijno-społeczne poprzez Radio Maryja, TV Trwam i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

Prowincja Warszawska Redemptorystów jest najliczniejszą w Zgromadzeniu, w Polsce posiada dwadzieścia cztery domy, a redemptoryści polscy pracują w 20 krajach na różnych kontynentach, w tym od niedawna w Albanii.

Zgromadzenie Redemptorystów liczy obecnie około 5300 członków posługujących w 78 krajach na całym świecie. Polska prowincja, której władze znajdują się w Warszawie, liczy 391 współbraci. Oprócz tego poza granicami Polski pracuje 66 polskich redemptorystów, którzy należą do innych prowincji. Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie.

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

drukuj