Przesłanie kard. Ravasiego do rektora Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego

Magnificencjo, dostojny Księże Profesorze Szanowni Wykładowcy

Drodzy Studenci i wszyscy Pracownicy Redakcji Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego!

Upłynął kolejny rok pracy akademickiej Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Gratuluję Wam wszystkim wytrwałości i zaangażowania w pochylaniu się nad Księgą ksiąg poprzez studium istotnych tematów z zakresu egzegezy, historii oraz teologii biblijnej. Powodem mojej szczególnej radości była odważna decyzja otwarcia Katedry Filologii Biblijnej. Jestem przekonany, iż niezaprzeczalnemu trudowi studiowania warstwy językowej orędzia biblijnego, towarzyszy ostatecznie ogromna satysfakcja z odkrywania głębi znaczeniowej kluczowych dla Pisma świętego pojęć, obrazów i modeli ekspresji. Dodatkową, cenną pomoc dla głębszego rozumienia Biblii stanowi poznawanie bogatego horyzontu relacji między Biblią a kulturą, którego przybliżanie podjęła kolejna nowa katedra Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. To wszystko jest pięknym świadectwem zarówno wielkiego entuzjazmu jak i dynamizmu Waszej wyjątkowej społeczności akademickiej, która swym zasięgiem ogarnia całą Polskę, a nawet przekracza jej granice.

Osobiście jestem pełen podziwu dla dotychczasowych osiągnięć i szczerze uradowany powiększająca się liczbą studentów oraz rosnąca wspólnotą naszego Uniwersytetu. Jednocześnie spoglądam w przyszłość i pragnę Was zainspirować nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest bez wątpienia zgłębianie ważnych tematów, podejmowanych przez Kościół w specjalnych zgromadzeniach synodalnych, takich jak nadzwyczajny Synod Biskupów, który obradował w Rzymie w październiku 2008 roku na temat Słowo Boże w życiu i posłannictwie Kościoła. W konsekwencji obrad Ojców synodalnych, Papieska Komisja Biblijna przygotowała opublikowany niedawno dokument: Natchnienie i prawda Pisma świętego.

Całe życie i misja Kościoła opiera się na Słowie, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat. Słowo to przekazywane jest w Piśmie świętym, czyli w księgach Starego i Nowego Testamentu. Dzięki charyzmatowi natchnienia księgi Biblii pochodzą od Boga i komunikują prawdę o Jego osobie i niezliczonych inicjatywach, które podejmuje dla zbawienia człowieka, stworzonego na swój obraz i podobieństwo.

Myśląc zatem o kolejnym roku działalności Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, pragnę zachęcić Was, abyście podjęli tematykę prezentowaną we wspomnianym dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej. Jestem przekonany, iż dzięki kompetencji wykładowców pojawia się unikalna sposobność, by odpowiednio podjąć problematykę związaną z boskim pochodzeniem ksiąg Biblii, z zawartą w nich prawdą o Bogu oraz trudnościami, jakie współczesnemu człowiekowi nastręczają niektóre teksty uważane w Kościele za natchnione i święte. Wykłady dotyczące tych zagadnień z pewnością pomogą wierzącym zaangażować się w czynienie Słowa Bożego swoim własnym według daru inteligencji, którego Duch Prawdy udziela w każdej epoce historii tym, którzy o niego proszą. W świecie, w którym chrześcijanie są krwawo prześladowani z powodu wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa – SŁOWO, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas między innymi w słowach Pisma świętego, winniśmy to właśnie SŁOWO z jeszcze większą miłością i zrozumieniem przyjmować do naszych serc, nim żyć i odważnie dawać świadectwo Temu, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

Żywię głęboką nadzieję, iż kolejny rok wykładów i studiów, które są prowadzone według formuły Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, będzie owocną kontynuacją dotychczasowej pracy dydaktycznej i osobistego studium. Niech Niepokalana Matka Kościoła, wyprasza u swego Syna wszelkie łaski dla całej Wspólnoty Akademickiej oraz dla wszystkich darczyńców wspierających to piękne dzieło formacji akademickiej. Na podjęte przez was wezwanie do wzrastania w blasku Bożego Słowa z serca wam błogosławię!

ks. kard. Gianfranco RAVASI

Wielki Kanclerz Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego

* * *

Przesłanie od Kard  Ravasiego dla TUB (1) Przesłanie od Kard  Ravasiego dla TUB (2)

drukuj