Prezentacja Adhortacji Apostolskiej „Evangelii Gaudium” po polsku

W Sekretariacie KEP odbędzie się uroczysta prezentacja polskiego tłumaczenia Adhortacji Apostolskiej Ojca Św. Franciszka – „Evangelii Gaudium”. 

Na spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 12.00, obecny będzie, m. in. Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore, a także sekretarz Generalny Episkopatu Polski ks. bp Wojciech Polak.

Dokument porusza bardzo wiele ważnych tematów, m.in. dot. ochrony życia i potrzeby zaangażowania w misje, reformy struktur kościelnych oraz form pomocy biednym.

To dobrze, że ta adhortacja jest prezentowana przed Bożym Narodzeniem. To jest dobry czas na zapoznanie się z tym, jak Papież ukazuje źródła radości zawarte w Ewangelii – zaznacza ks. prof. Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej.

– Sam fakt, że jest ona prezentowana przed Bożym Narodzeniem, to w moim przekonaniu bardzo dobry termin, ponieważ te dni zachęcają człowieka po tym szaleństwie zakupów, różnych przygotowań, pewnym chaosie, zapracowaniu do jakiegoś spokoju, wyciszenia. Dni Bożego Narodzenia, po nim okres Nowego Roku, uroczystość Epifanii – to są wspaniałe dni, które warto poświęcić na lekturę takiej właśnie adhortacji, żeby zobaczyć jak papież Franciszek ukazuje te źródła radości, które są zawarte w Ewangelii – zaznacza ks. prof. Henryk Witczyk.

Papieski dokument powstał po synodzie zwyczajnym biskupów na temat nowej ewangelizacji. Jest odpowiedzią na pytanie, po co współczesnemu człowiekowi Ewangelia.

– Ewangelia działa w naszym teraźniejszym życiu, przemieniając często człowieka zamkniętego w swoich lękach, nałogach, egoizmach. Ewangelia jest w stanie przemienić człowieka, zwiastuje mu bliskość, obecność miłującego Chrystusa, miłującego Boga. To zatem – moim zdaniem – zasadniczy cel tejże właśnie adhortacji, wyrażony bardzo trafnie w jej tytule: „Radość ewangelii” – radość i szczęście, pełnia życia, pełnia pokoju – tłumaczy ks. prof. Henryk Witczyk.

Oryginał adhortacji napisany w języku hiszpańskim, został blisko miesiąc temu ogłoszony w Watykanie.  Evangelii Gaudium- Radość Ewangelii- liczy kilkaset stron.

RIRM

drukuj