Polska była w jego sercu

O przyjęcie rezygnacji Benedykta XVI w atmosferze wiary zaapelowali księża biskupi w Polsce. – Widzieliśmy w tym Papieżu człowieka niezwykłego, wybitnego – mówił ks. abp Józef Michalik.

– Polska była w jego sercu, w jego zainteresowaniach, Kościół w Polsce w jego spojrzeniu miał pewną rolę do spełnienia – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zwrócił uwagę na niezwykłość osoby Ojca Świętego Benedykta XVI jako wybitnego teologa, człowieka głębokiej kultury, „mającego umiejętność nawiązania kontaktu ze współczesnymi prądami myślowymi. Jak mówił ks. abp Michalik, Papież niejednokrotnie potrafił nie tylko nawiązać dialog, ale stawiać diagnozy, które zostawiają wiele do myślenia, chociażby jego obserwacja na temat dyktatury relatywizmu, która panuje we współczesnym świecie, na temat nienegocjowanych wartości, obrony życia, prawa do wychowania dziecka przez rodziców, rodziny, małżeństwa”. – Papież dał w jakimś sensie pewien dobry przykład, jak można podchodzić i trzeba podchodzić do pełnienia misji w Kościele – mówił ks. kard. Kazimierz Nycz podczas briefingu, który odbył się wczoraj w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Wcześniej oświadczenie Ojca Świętego odczytał nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore. – To był ważny pontyfikat, który otworzył nowe horyzonty Kościołowi – powiedział ks. abp Migliore. Oświadczył, że dla niego decyzja Papieża nie była zaskoczeniem. Ksiądz arcybiskup dodał, że Benedykt XVI potwierdził, iż Papież jest wielkim autorytetem moralnym dla świata.

Metropolita warszawski zwrócił uwagę na znaczenie i symbolikę pontyfikatu Benedykta XVI, który nastąpił po pontyfikacie bł. Jana Pawła II. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz zaapelował też do mediów o uszanowanie decyzji Ojca Świętego i prezentowanie jej duchowego, kościelnego wymiaru. Wezwał wszystkich do modlitwy w intencji dalszej posługi w Watykanie Benedykta XVI, jak też do dziękczynienia Bogu za jego przewodzenie Kościołowi.

Agnieszka Gracz

drukuj