o. Tadeusz Rydzyk CSsR (fot. Marek Borawski)

Pielgrzymujemy do Najświętszej Matki

Kochana Rodzino Radia Maryja, drodzy współpracownicy Biur i Kół, przyjaciele, słuchacze, telewidzowie. Każdy kto kocha Pana Boga, swoją rodzinę, dzieci, wnuki, drugiego człowieka – ten pragnie dla nich szczęścia. Ważne by zdobyli dobry zawód, by mieli środki materialne na przyszłość, ale najważniejsze są: głęboka wiara i miłość do Pana Boga.

Ważne jest budowanie przyszłości tu na ziemi, ale najważniejsze jest budowanie, które pomoże nam osiągnąć szczęśliwą wieczność – niebo. Zależy nam bardzo na szczęściu wszystkich, także dzieci i młodzieży, dlatego wśród różnych naszych programów są pielgrzymki do Tej, która jest naszą najlepszą Matką, a którą dał nam nasz Zbawiciel umierając na Krzyżu

Prosimy wszystkich – którzy kochają swoje dzieci, wychowanków, którzy kochają Pana Boga i Maryję – o organizowanie pielgrzymek do naszej najlepszej Matki, do Matki Najświętszej na Jasną Górę Zwycięstwa. Pielgrzymka dla młodzieży odbędzie się w sobotę 25 maja pod hasłem: „Jezu jesteś moim Panem”. Młodzież przybędzie na Jasną Górę  w wigilię Dnia Matki. Dla dzieci spotkanie u stóp Królowej Polski odbędzie się w sobotę 22 czerwca pod hasłem: „Wierzę w Ciebie Boże żywy”.

Drodzy Przyjaciele, prosimy Was wszystkich, pomóżcie młodzieży i dzieciom. Pomóżcie w ten sposób Matce Najświętszej obdarzyć naszych młodych Rodaków wiarą i miłością. Prosimy o zgłaszanie miejsc, gdzie organizowane są pielgrzymki. Informacje te będziemy ogłaszać na naszej antenie. Prosimy o współpracę z duszpasterzami. Prosimy tych, którzy mogą pokryć koszty pielgrzymki w swej miejscowości.

Prosimy, myślcie już o organizowaniu lipcowej pielgrzymki całej Rodziny Radia Maryja. Pielgrzymka w USA i Kanadzie do Częstochowy Amerykańskiej odbędzie się w niedzielę 7 lipca. W Polsce na Jasną Górę Zwycięstwa przybędziemy w wigilię głównej uroczystości w sobotę 13 lipca i na centralną uroczystość w niedzielę 14 lipca. Hasło tegorocznej pielgrzymki to: „Mocni w wierze”.

Mamy za co dziękować i o co prosić, zwłaszcza o żywą wiarę dla każdego z nas, Kościoła i całej Ojczyzny. Spieszmy się. Jeżeli kochasz, pokaż to przez czyny.

o. Tadeusz Rydzyk CSsR

Dyrektor Radia Maryja

drukuj