PAP/EPA

Papież Franciszek: Prośmy Boga w naszej codziennej modlitwie – uczyń mnie narzędziem pokoju

Podróż apostolska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyznaczyła postęp w dialogu międzyreligijnym i wysiłku krzewienia pokoju na świecie w oparciu o ludzkie braterstwo – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

W rozważaniach podczas audiencji generalnej Papież podsumował zakończoną wczoraj dwudniową wizytę apostolską na Półwyspie Arabskim. Przypomniał, że pielgrzymka odbyła się 800 lat po wizycie św. Franciszka z Asyżu u sułtana Malika al-Kamila. Ojciec Święty przypomniał, że wspólnie z Imamem Al-Azhar podpisał dokument o ludzkim braterstwie.

Potępiono w nim wszelkie formy przemocy, szczególnie te charakteryzujące się motywacją religijną. Znalazło się tam także zobowiązanie do szerzenia na całym świecie autentycznych wartości i pokoju.

W czasach takich jak nasze czasy, w których istnieje silna pokusa dostrzegania toczącego się starcia między kulturą chrześcijańską a islamską, a także by uważać religię za źródło konfliktu, chcieliśmy dać jasny i zdecydowany sygnał, że możliwe jest spotkanie, że można się szanować i prowadzić dialog, i że pomimo różności kultur i tradycji świat chrześcijański i islamski doceniają i strzegą wspólnych wartości życia, rodziny, zmysłu religijnego, szacunku dla osób starszych oraz edukacji młodzieży i innych – mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie audiencji Papież pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział:

Spotkania z ludźmi różnych kontynentów, kultur i religii, podobnie jak to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, uświadamiają nam jak ważną sprawą dla świata jest pokój, dialog i braterstwo ludzi. Wymiarem tych aspektów życia w każdym z nas jest pokój z bliźnimi i z samym sobą. W duchu hasła tej minionej wizyty prośmy Boga w naszej codziennej modlitwie – uczyń mnie narzędziem pokoju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – zaznaczył.

RIRM

drukuj