fot. Redemptoris Missio

„Oto ja, poślij mnie” – obchodzimy dziś 94. Światowy Dzień Misyjny

Pod hasłem: „Oto ja, poślij mnie” obchodzimy dziś 94. Światowy Dzień Misyjny, nazywany też Niedzielą Misyjną, która przedłuża się na cały tydzień.

Wydarzenie to wyraz solidarności z misjonarzami na całym świecie. Tego dnia w kościołach organizowane są zbiórki na rzecz dzieł misyjnych. A do przyszłej niedzieli w parafiach będą odbywały się nabożeństwa w intencji misji.

Ojciec Święty Franciszek w orędziu wyjaśnił, że hasło tegorocznego Dnia Misyjnego to odpowiedź na powołanie płynące od Boga. Wskazał, że służba misyjna w czasie światowego kryzysu jest szczególnym wyzwaniem dla Kościoła oraz całej ludzkości.

Ks. Tomasz Atłas, Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, wskazał, że Światowy Dzień Misyjny ma pięć głównych celów.

– Pierwszy cel to modlitwa o to, aby Królestwo Jezusa rozszerzało się na cały świat. Drugim celem jest to, aby wierni bardziej poznali misyjne potrzeby Kościoła. Trzeci cel to ożywienie ducha misyjnego zarówno wśród duchowieństwa, jak i osób świeckich. Cel czwarty to umożliwienie głębszego poznania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Piątym celem jest wspieranie misji w sposób materialny – wymienił ks. Tomasz Atłas.

Światowy Dzień Misyjny jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych. Został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI.

Szacuje się, że obecnie poza granicami naszego kraju posługuje ok. 2 tys. polskich misjonarzy – najwięcej w Ameryce Łacińskiej oraz Afryce.

RIRM

drukuj