Adhortacja apostolska przekazana patriarchom

Ojciec św. przekazał adhortację apostolską Kościołom partykularnym. Zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o rozwiązania gwarantujące wolność religijną i poszanowanie godności ludzkiej. Dziś Papież kończy wizytę apostolską w Libanie. O godz. 16:15 będzie uczestniczył w spotkaniu ekumenicznym.

Podczas Eucharystii sprawowanej nad Morzem Śródziemnym w centrum Bejrutu Ojciec św. Benedykt XVI przekazał Kościołom partykularnym podpisaną dwa dni temu posynodalną adhortację apostolską. „Ecclesia in Medio Oriente”. Dodał, że teraz dokument będzie analizowany, życzył by był przewodnikiem w budowaniu komunii na Bliskim Wschodzie.

– Wraz z przekazaniem tego dokumentu rozpoczyna się jego studiowanie i przyswojenie sobie przez wszystkich, którzy tworzą Kościół: pasterzy, osoby konsekrowane i świeckich, aby każdy mógł znaleźć nową radość w kontynuowaniu swojej misji, zachęcony i umocniony do wprowadzania w życie orędzia komunii i świadectwa zawartego w różnych aspektach – ludzkim, doktrynalnym, eklezjologicznym, duchowym i duszpasterskimi – tej adhortacji – powiedział Ojciec św.

Benedykt XVI życzył, by wspólnota braterska, jaką przyszedł ustanowić Jezus była wsparciem w życiu codziennym.

– Niech w ten sposób w tym regionie, który był świadkiem jej wydarzeń i spisał jej słowa, Ewangelia wciąż rozbrzmiewa, tak jak to było przed dwoma tysiącami lat. Niech będzie ona przeżywana dziś i zawsze! – powiedział Ojciec św.

W homilii Benedykt XVI zachęcał do poznania Jezusa i pójścia za Nim. Wyjaśnił, że wymaga to konkretnych działań. Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii o obwieszczeniu przez Jezusa prawdy o swojej śmierci Papież mówił o potrzebnie bycia sługą drugiego człowieka. Wyjaśnił, że to jest podstawą pokoju, który pozwala żyć w dobrobycie ducha i cywilizacji miłości.

– Powołaniem Kościoła i chrześcijanina jest służenie, tak jak to czynił sam Pan, bezinteresownie i wszystkim, bez żadnych różnic. Służenie sprawiedliwości i pokojowi w świecie, w którym przemoc nieustannie powiększa orszak śmierci i zniszczenia, jest zatem pilnie konieczne, aby angażować się w budowanie braterskiego społeczeństwa, stworzenie wspólnoty! – powiedział Ojciec św.

Papież zachęcał do pogłębiania refleksji nad wiarą i umacniania przylgnięcia do Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Wezwał wszystkich do pracy na rzecz pokoju i polecił Bliski Wschód Bożej opiece.

– Drodzy bracia i siostry, proszę Pana szczególnie, aby obdarzył ten region Bliskiego Wschodu sługami pokoju i pojednania, aby wszyscy mogli żyć spokojnie i godnie. Jest to istotne świadectwo, jakie chrześcijanie powinni tutaj składać, współpracując ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Zawsze starajcie się być coraz bardziej podobnymi do Pana Jezusa, który stał się sługą wszystkich, aby dać życie światu – powiedział Ojciec św.

Przed modlitwą Anioł Pański Ojciec św. zaapelował do wspólnoty międzynarodowej i krajów arabskich o zaproponowanie rozwiązań respektujących godność każdej osoby ludzkiej, jej prawa i wyznawaną religię. Przypomniał cierpienia Syrii.

– Dobrze znacie tragedię konfliktów i przemocy, która powoduje tak wiele cierpienia. Niestety nadal słychać szczęk broni oraz skargę wdów i sierot! Przemoc i nienawiść pochłaniają istnienia, a kobiety i dzieci są ich pierwszymi ofiarami. Dlaczego tak wiele okrucieństwa? Dlaczego tak wiele śmierci? Apeluję w tej sprawie do wspólnoty międzynarodowej! Apeluję do krajów arabskich, aby jako bracia zaproponowały rozwiązania, które mogą być zrealizowane, respektujące godność każdej osoby ludzkiej, jej prawa i wyznawaną religię! – powiedział Ojciec św.

Papież dodał, że kto chce budować pokój musi zaprzestać postrzegania w drugim zła. Dodał, że jeżeli chcemy budować pokój należy w drugim człowieku widzieć osobę, którą należy szanować i kochać.

Jeszcze dziś o godz. 16:15 Ojciec św. będzie uczestniczył w spotkaniu ekumenicznym w siedzibie katolickiego patriarchatu syryjskiego w Charfeh. Natomiast o 17.20 odbędzie się ceremonia pożegnania Ojca Świętego Benedykta XVI na międzynarodowym lotnisku im. Rafika Haririego.

Transmisję papieskiej pielgrzymki do Libanu prowadzą Radio Maryja I TV Trwam.

 

RIRM

drukuj