fot. PAP/EPA

Ojciec Święty rozpoczął cykl katechez o chrześcijańskiej nadziei

Ojciec św. Franciszek rozpoczął dziś cykl katechez poświęconych nadziei. Podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI, papież zaznaczył, że bardzo jej potrzebujemy w czasach, w których może czujemy się zagubieni w obliczu zła, przemocy, cierpienia.    

Temat nadziei jest szczególnie ważny w okresie Adwentu, który przygotowuje nas do rozważania tajemnicy Wcielenia, narodzenia Bożego Syna – wskazał Ojciec Święty. W tym kontekście papież nawiązał do słów proroka Izajasza zawartych w Piśmie Świętym.

Bóg Ojciec pociesza nas wzbudzając pocieszycieli, których wzywa, aby dodali otuchy ludowi i swoim dzieciom ogłaszając, że skończył się ucisk i cierpienie, a grzech został odpuszczony. To właśnie leczy serce strapione i przerażone. Dlatego prorok wzywa, by przygotować drogę Panu, otwierając się na jego zbawcze dary – mówił papież Franciszek.

Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra. Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział.

Jutro będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa, Bóg zachował Ją od wszelkiej władzy grzechu. Uczmy się od Niepokalanej życia w bliskości z Bogiem, zawierzania Mu siebie, ufnej nadziei i pełnienia, na co dzień Jego woli. Niech Jezus Miłosierny, syn Maryi, za Jej przyczyną pozwoli nam kiedyś ze świadomością godnie przeżytego życia, osiągnąć z radością szczęście Nieba – mówił.

Na zakończenie audiencji papież Franciszek zaapelował o zwalczanie korupcji i krzewienie praw człowieka. Nawiązał tym samym do obchodzonych 9 i 10 grudnia dni promowanych przez ONZ. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i TV Trwam.

 

RIRM

drukuj