Misją młodzieży zmienianie świata

Młodzi słuchacze Radia Maryja na Jasnej Górze

Świadectwa młodych i zaproszonych gości, koncert w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen, a także występ Magdy Anioł z zespołem złożyły się na IX Pielgrzymkę Młodych Słuchaczy Radia Maryja do tronu Maryi Królowej Polski. W centrum spotkania, któremu przyświecały słowa będące zarazem mottem tegorocznego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”, była Eucharystia. Mszy Świętej na jasnogórskim szczycie przewodniczył ks. bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia, duszpasterz i przyjaciel młodzieży, który także wygłosił homilię. Życzył młodym słuchaczom Radia Maryja, aby to spotkanie stało się okazją do rozpalania charyzmatu wiary, przynależności do Kościoła, charyzmatu ewangelizacji, tego charyzmatu, który posiadamy przez nałożenie rąk podczas sakramentu chrztu i bierzmowania.

W imieniu całej rodziny redemptorystów, zakonników z Polski i świata, sióstr redemptorystek i świeckich, którzy żyją duchem zgromadzenia, młodych pozdrowił w imieniu prowincjała o. Zdzisława Klafki, o. Stanisław Wróbel, członek zarządu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Dziękując kapłanom przybyłym z młodzieżą, szczególną wdzięczność wyraził także Ojcom Redemptorystom, którzy prowadzą dzieło Radia Maryja, TV Trwam i wyższej szkoły. – Dziękuję Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim współbraciom, którzy dzień w dzień albo nawet dzień i noc, pracują, przekazując Ewangelięe na falach eteru wam wszystkim. – mówił. – Ojcze Tadeuszu, jesteśmy rodziną. Pozdrawiam tutaj wszystkich w imieniu rodziny – rodziny redemptorystowskiej. A rodzina to coś takiego, że jest razem na dobro i na zło – podkreślił, dodając, że wtedy kiedy jest trudno, jeszcze bardziej jesteśmy razem.

– Rację mieli pierwsi chrześcijanie, dwie są drogi: jedna droga życia, druga śmierci, i wielkie są różnice między nimi. Tak, rację ma Kościół, przypominając do dziś, jak ważne są życiowe wybory podejmowane na rozstajnych drogach młodości – podkreślił ks. bp Andrzej Siemieniewski. – Najważniejsza prawda o życiu nie przypomina zaproszenia do wizyty w wesołym miasteczku: najważniejsze, bracie, ile uciechy doświadczysz. Nie. Najważniejsza prawda przypomina podręcznik pielgrzyma – mówił kaznodzieja. – Najważniejsza prawda: uwaga na rozstajne drogi, uważaj, w którą stronę skręcisz, uwaga, gdyż życie jest tylko jedno, więc bacz pilnie, dokąd zaprowadzi cię wybrana przez ciebie ścieżka, a przede wszystkim uważaj, za kim idziesz – zaznaczył.

Kaznodzieja zaprosił uczestników pielgrzymki do duchowej kontynuacji spotkania młodych Włochów z Ojcem Świętym w Loreto sprzed dwóch tygodni. – Jakże uważnie byli wsłuchani w słowa Papieża Benedykta XVI. Ojciec Święty mówił wtedy – i niech echo jego głosu dotrze do nas dziś przed jasnogórskie wały – mówił, że świat należy zmieniać i to właśnie misją młodzieży jest ta zmiana – przypomniał ks. bp Siemieniewski. Podkreślił, że Papież przed dwoma tygodniami w Loreto wskazywał na żywy wzór zwycięskiej wiary. – Wiara przecież nie jest abstrakcyjną teorią, ale jest siłą, która wstępuje do serc. Tym żywym wzorem zwycięskiej wiary ukazanym pielgrzymom w Loreto przez Papieża była Maryja – podkreślił ksiądz biskup. Padły tam także słowa rozesłania, „które Kościół od Jezusa Chrystusa usłyszał i których Kościół za Jezusem Chrystusem nigdy nie przestaje powtarzać”. – Drodzy młodzi, jak 72 uczniów wyznaczonych przez Pana Jezusa idźcie, idźcie z przekonaniem i w wolności ducha przekazujcie pokój, przygotowujcie serca na nowość Chrystusa i głoście, że bliskie jest Królestwo Boże. W ten właśnie sposób przypatrywali się swojemu powołaniu młodzi Włosi zgromadzeni w półmilionowej rzeszy z Papieżem Benedyktem, w ten sam sposób przypatrujmy się naszemu powołaniu i my – powiedział do młodych ksiądz biskup.

– Tak niech IX pielgrzymka młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę stanie się okazją do rozpalenia charyzmatu wiary, charyzmatu przynależności do Kościoła, charyzmatu ewangelizacji, tego charyzmatu, który w was, młodzi, już jest przez nałożenie rąk podczas chrztu, bierzmowania. Trzeba go jednak rozpalać na nowo – mówił kaznodzieja.

Przybyłych na pielgrzymkę na początku Liturgii w imieniu gospodarzy miejsca – ojców paulinów – powitał o. Kazimierz Maniecki, podprzeor Jasnej Góry. Nie mógł osobiście przybyć na spotkanie o. Zdzisław Klafka, który w tych dniach wizytuje misyjne placówki redemptorystów na Syberii i w Kazachstanie, jednak pozdrowił młodych, przesyłając SMS-a o treści: „Nie lękajcie się bycia niemodnymi. Niech waszą modą i sposobem życia będzie Ewangelia Chrystusa. Pozdrawiam gorąco kochaną młodzież Radia Maryja z Orenburga w Rosji na Uralu. Pozdrawiają was rosyjscy rówieśnicy, dla których pracują polscy redemptoryści”.

Wraz z licznie zgromadzoną młodzieżą modlili się: o. Stanisław Wróbel, przedstawiciel Zarządu Prowincjalnego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i delegat prowincjała o. Zdzisława Klafki, o. Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja oraz Telewizji Trwam, o. Piotr Andrukiewicz CSsR, opiekun Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja, a także liczni kapłani, którzy przybyli z młodzieżą z różnych stron Polski.

Nad placem wznosiły się biało-czerwone flagi, liczne transparenty świadczące o obecności na tym miejscu przedstawicieli całej Polski. Obecna była także polska młodzież z Niemiec. – Mieszkam w Niemczech. Przyjechałem z moją grupą modlitewną Orły, żeby znowu być z wami, razem się modlić, razem się bawić i chwalić Pana właśnie tutaj, na Jasnej Górze – mówił Tadeusz. – Jak widzę was wszystkich, przypominają mi się zdjęcia i filmy ze światowych dni młodzieży. Szesnaście lat temu, właśnie tutaj, na tym miejscu byliśmy z Janem Pawłem II, który mówił wtedy, że młodzież powinna być solą ziemi i światłem świata, że mamy świadczyć o Chrystusie, o Panu Bogu. Wydaje mi się, że właśnie na nas, polską młodzież, najbardziej liczył, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, Niemczech, Irlandii, Anglii, Ameryce, Australii. Jan Paweł II jest z nami i stawia na nas wszystkich – wyraził przekonanie Tadeusz z Niemiec. Pytał swoich rówieśników, czy cenią wiarę, czy potrafią o niej świadczyć. Zauważył, iż mieszkając w Niemczech, „wie, jak czasami ciężko i trudno iść pod prąd”. Jednak musimy wybierać konkretne cele i zaufać Chrystusowi. Przywołał m.in. te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Nie bój się, wypłyń na głębię, jest przy tobie Chrystus”.

Przed Mszą Świętą, podczas koncertu muzyki chrześcijańskiej zespołu Lumen oraz Magdy Anioł z grupą, swoje świadectwa złożyli także: Tomasz Adamek – bokser, Tadeusz Szlenkier – tenor, Piotr Kowalewski – aktor, Bogusław Nowak – żużlowiec, Anna Ludwig – studentka WSKSiM. Była to ewangelizacja ze sceny poprzez słowo, śpiew, muzykę. Podczas spotkania młodzi wymienili się różańcami z zapewnieniem o modlitwie. Z tegorocznego spotkania zabrali do swoich domów jeszcze jeden prezent „Słowo Życia” na każdy dzień – loterię z cytatami z Pisma Świętego.

– Jestem wzruszony waszą postawą, waszą liczbą, a jesteście na pewno tylko przedstawicielami wielkiej rzeszy młodzieży, która słucha Radia Maryja. Chcę wam pogratulować waszych wzniosłych ideałów, chcę wam pogratulować tego, że nie dacie się zwieść łatwiźnie i konsumpcji, że nie dacie się zwieść kłamstwu, którym jesteście karmieni tak często. Gratuluję wam tego, że chcecie czegoś więcej. To coś więcej kosztuje, nie jest łatwe – powiedział o. Stanisław Wróbel. – Jesteście pokoleniem Jana Pawła II. A co nam mówił Jan Paweł II? Wymagajcie od siebie, nawet gdyby nikt od was nie wymagał. Wymagajcie i nie bójcie się świętości. Gratuluję wam, że macie takie piękne ideały. Trwajcie, trwajcie w jedności, aby osiągnąć świętość, do której wszyscy zostaliśmy powołani – zwrócił się do młodych o. Stanisław Wróbel.

Słowa wdzięczności do wszystkich, którzy przybyli, a także tych, którzy zorganizowali pielgrzymkę oraz umożliwili przyjazd na nią młodym, wypowiedział o. Tadeusz Rydzyk. Wraz z o. Piotrem Andrukiewiczem dyrektor Radia Maryja ogłosił termin przyszłej jubileuszowej pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. To ogólnopolskie spotkanie odbędzie się 14 czerwca.

Młodzi z Jasnej Góry skierowali do Ojca Świętego Benedykta XVI telegram z pozdrowieniami oraz zapewnieniem o modlitwie.


Małgorzata Bochenek, Jasna Góra

drukuj