Mężczyźni i młodzieńcy w niedzielę będą pielgrzymować do Matki Bożej Piekarskiej

W niedzielę 27 maja odbędzie się Pielgrzymka stanowa mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Przed cudowny obraz Matki Bożej Piekarskiej może przybyć nawet 100 tys. pielgrzymów.

Tegoroczna pielgrzymka będzie łączyła się ze świętowaniem 700-lecia kultu maryjnego w Piekarach Śląskich. Rozpocznie się godzinkami o Niepokalanym Poczęciu i różańcem w Kalwarii. W programie znajdą się m.in. Msza św. o godz.10:30, nabożeństwo Maryjne na Kalwarii (godz. 15.00) i kończąca spotkanie procesja do Bazyliki (godz. 16.00).

Spotkamy się, aby w wielkich rzeszach świata męskiego oddać Maryi cześć jako naszej Matce i Królowej – podkreślił w oficjalnym zaproszeniu na pielgrzymkę ks. prał. Władysław Nieszporek, proboszcz i kustosz piekarskiego sanktuarium.

– W szczególny sposób będziemy przeżywać 700-lecie konsekracji pierwszej świątyni, gdzie – jak mówią podania – również został umieszczony wizerunek Matki Bożej, który odbierał cześć. Wchodzimy w wielką historię tej ziemi, historię kultu Bożego, historię kultu Matki Bożej, wraz z naszym kochanym Ojcem Świętym Franciszkiem, który będzie reprezentowany przez swego legata – mówił ks. kustosz.

Specjalnym wysłannikiem Ojca Świętego Franciszka na obchody 700-lecia sanktuarium jest ks. kardynał Zenon Grocholewski, emerytowany prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. Ks. kardynał będzie przewodniczył eucharystii o godz. 10.30.

Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Przerwane II wojną światową, a potem komunistycznymi represjami, powróciły w roku 1956.

***

19 sierpnia, w niedzielę po Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, do Matki Bożej Piekarskiej pielgrzymować będą Kobiety i dziewczęta oraz osoby konsekrowane.

RIRM

drukuj