KSM: kierunek Ewangelizacja

W dniach 13-15 września br. w Diecezji Radomskiej odbyła się Rada Krajowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – składająca się z prezesów i delegatów Zarządów Diecezjalnych, która spojrzała na sprawy bieżące, ważne dla młodych katolików.

Podczas Sesji młodzi razem z Biskupem Henrykiem Tomasikiem dyskutowali i zastanawiali się nad szansą Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Pierwszym etapem przygotowania do ŚDM będzie peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży, który zostanie przekazany młodym Polakom w Rzymie, w Niedzielę Palmową. Krzyż jest wielkim znakiem Chrystusa, jednocześnie prosząc o modlitwę intencji młodzieży. Rada Krajowa KSM stawia przed sobą zadania ewangelizowania swoich rówieśników, jako posłanie młodych do młodych. Jest to zadanie na najbliższe trzy lata, aby przygotować płaszczyznę dialogu i współpracy z katolikami całego Świata. Ponadto Zarządy Diecezjalne zobowiązały się do aktywnego włączenia się w przygotowania swoich diecezji na przyjęcie grup poprzez, m.in.: prezentację w różnych językach, na stronach internetowych swoich diecezji, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz atrakcyjnych programów obchodów diecezjalnych ŚDM.
Gościem zjazdu był ks. Zbigniew Szostak – Kustosz Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie, w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą śmierci bł. Karoliny (18 listopada 2014), patronki KSM. RK KSM opracowały plan obchodów „narodzin dla nieba błogosławionej Karoliny”.
Rada Krajowa dokonała podsumowania działań wakacyjnych, które obejmowały m.in.: Rajd dla życia, Ogólnopolskie Dni Formacyjne KSM, obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży, Piknik rodzinny „Bądźmy Razem!”, Ogólnopolskie Mistrzostwa KSM w Futsalu.
Światowe Dni Młodzieży nadają Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży konkretny kierunek pracy na najbliższe lata, aby skupić się na formowaniu nowych świadków i uczniów Chrystusa.

Łukasz Brodzik
Przewodniczący Prezydium KR KSM

drukuj