Ks. Z. Hanas ponownie wybrany Przełożonym Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, zgodnie z Prawem SAC (nr 136), zatwierdziła 21 stycznia 2020 r. rezultat głosowania decydującego na urząd Przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Przełożonym prowincjalnym kadencji 2020-2023 drugi raz z kolei został wybrany ks. Zenon Hanas SAC.

Zapytany o wyzwania, jakie czekają nowy zarząd prowincji w trzyletniej kadencji, ks. Zenon Hanas wskazuje, że bardzo ważnym elementem na najbliższy czas, będzie Seminarium, w którym toczy się remont.

– Seminarium jest takim miejscem kluczowym dla obydwu naszych prowincji i myślę, że oprócz wielu innych wymiarów naszej misyjnej działalności w różnych krajach na świecie, a przypomnę, że działamy w ponad 20 krajach jako prowincja – poczynając od takich krajów jak Ameryka Południowa, poprzez kraje afrykańskie, takie jak Burkina Faso czy Kazachstan, który leży w centralnej Azji, przez wiele też krajów europejskich. Wenezuela jest takim krajem, gdzie jest bardzo dużo konfliktów. Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani. Sercem tych wszystkich wydarzeń są powołania, które wzrastają, dlatego też remont naszego seminarium, zaangażowanie w to, żeby dokończyć ten remont i żeby tam powstała autentyczna, taka głęboka formacyjna wspólnota, która będzie sercem dla obydwu prowincji i Stowarzyszenia, będzie takim wielkim pragnieniem mojego osobistego serca – podkreśla ks. Zenon Hanas.

Ks. Zenona Hanas SAC urodził się 16 czerwca 1963 r. w Legionowie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1989 r. w Ołtarzewie z rąk ks. kard. Józefa Glempa. Ukończył studia teologiczne w Ołtarzewie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia filozoficzne zakończone doktoratem w dziedzinie komunikowania społecznego w Instytucie Mediów i Komunikacji Społecznej w Hochschule für Philosophie w Monachium. W latach 1996-1999 był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Apostolicum w Ząbkach. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprowincjała pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Wykładał na UKSW w Warszawie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Od października 2004 r. był wikariuszem generalnym (wicegenerałem) w Zarządzie Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów) w Rzymie. W 2017 r. został wybrany przełożonym pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla.

Ks. Zenon Hanas jest również dyrektorem kancelarii rektora UKSW, wykładowcą WSD SAC, przewodniczący Europejskiego Spotkania Wyższych Przełożonych SAC, członkiem Rady Programowej TVP Polonia oraz członkiem Konsulty KWPZM.

Prowincja Chrystusa Króla liczy 361 członków pracujących w blisko 20 krajach na świecie. Uroczystość objęcia urzędu, zgodnie z pallotyńską tradycją, odbędzie się 25 marca, a więc w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Ks. Łukasz Gołaś SAC /Radio Pallotti.FM/radiomaryja.pl

 

drukuj