Kościół Świętego Ducha w Warszawie Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia

Metropolita warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz, na prośbę generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego ustanowił Diecezjalne Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w kościele rektorskim Świętego Ducha w Warszawie. W niedzielę odbyły się główne uroczystości.

Archidiecezja warszawska ma nowe sanktuarium maryjne.

– Ufamy, że nowopowstałe Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia, już teraz oficjalnie z pieczęcią Kościoła, będzie uprzywilejowanym miejscem odkrywania i przeżywania tajemnicy życia – podkreślił o. Arnold Chrapkowski OSPPE.

Generał Zakonu Paulinów mówił podczas wczorajszych uroczystości, że prawdziwym wzorem i drogowskazem, ukazującym nam piękno i wartość ludzkiego życia jest właśnie Maryja.

Jako Jej dzieci czujemy się zobowiązani do troski o innych, zwłaszcza tych najmniejszych i bezbronnych – zaznaczył.

Swoje głośne „tak” dla życia, Maryja oświadczyła nam już w tajemnicy zwiastowania – zwrócił uwagę metropolita warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz.

– To „fiat” Maryi było wielkim „tak” na to, żeby zaczął pod Jej sercem żyć za sprawą Ducha Świętego Jezus Chrystus. Ale to „tak” Maryi było także wielkim „tak”, tak jako to wielkie „tak” wypowiada i powinna wypowiadać każda matka, wtedy, kiedy się dowiaduje, że za sprawą Boga i we współpracy z Nim pod jej sercem zaczyna żyć nowy człowiek – mówił ksiądz kardynał.

Maryja Matka Życia zaprasza do swego sanktuarium zarówno tych wszystkich, którzy na co dzień mówią głośne „tak” dla życia ludzkiego, ale także tych, którzy często pogubili się gdzieś w dzisiejszym świecie, w którym głoszone są hasła przeciwko cywilizacji życia.

– Chcemy, żeby przychodziły tutaj matki, wszystkie matki i robiły to, co do nich należy, bo one są pierwszymi obrońcami życia poczętego – powiedział ks. kard. Kazimierz Nycz.

Diecezjalne Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia to także miejsce dla lekarzy i polityków, którzy poprzez swoją służbę drugiemu człowiekowi powinni bronić wartości, jaką jest ludzkie życie. W warszawskim kościele p.w. Ducha Świętego od 1987 roku prowadzone jest Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

– Do dzisiejszego dnia, duchowej adopcji dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego podjęło się w kościele pw. Ducha św. ponad 10 tys. osób – podkreślił o. Marek Tomczyk, przeor warszawskiego konwentu paulinów.

To wielka rzecz, dlatego tak potrzebna – szczególnie dziś – jest modlitwa w intencji wszystkich strażników życia ludzkiego, aby było ich coraz więcej.

TV Trwam News

drukuj