II Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego – 29.03.1995

Ojciec Święty Jan Paweł II

Budujcie cywilizację prawdy i miłości

Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów z Polski, księży Biskupów obecnych na tej audiencji i kilkanaście tysięcy słuchaczy Radia Maryja! Oprócz tej wielkiej grupy słuchaczy Radia Maryja witam także inne grupy, nie tak liczne, niemniej zasługujące na wymienienie, a więc z diecezji rzeszowskiej – strażaków, ze Zwróconej koło Ząbkowic Śląskich – parafian Świętych Apostołów Piotra i Pawła, z Leszna – parafian św. Jana Chrzciciela, ze Zgorzelca – grupę młodzieży szkolnej, również grupę Polaków z Neapolu, kilka grup turystycznych – z Opola, Słupska, Krakowa i Bielska ? Białej oraz innych uczestników audiencji pochodzących bądź z kraju, bądź z emigracji.

Audio MP3
Pobierz

Dzisiejsza katecheza była jakby przygotowana na to spotkanie z wielką Rodziną Radia Maryja. Była to bowiem katecheza o Duchowości Maryjnej w życiu rodzin zakonnych, ale także w życiu nas wszystkich. W życiu całego Kościoła, tylu narodów chrześcijańskich na całym świecie, w szczególności naszego polskie-go narodu. Myślę, że Radio Maryja i rodzina tego Radia, jest szczególnym, jak gdyby wyrazicielem, wcieleniem tej maryjnej duchowości polskiej. Dlatego was serdecznie witam.
Przybyliście dzisiaj tutaj w bardzo wielkiej grupie, ażeby nawiedzić groby Świętych Apostołów i spotkać się z Papieżem. Towarzyszą wam z ramienia Konferencji Episkopatu: Biskup Toruński i Sekretarz Episkopatu, a także Biskup Sandomierza. Wszystkich serdecznie witam. Obecność księży biskupów nadaje waszej pielgrzymce szczególny wyraz kościelny. Pozdrawiam także Ojca Dyrektora oraz jego współpracowników: wszystkich jego współpracowników duchownych i świeckich.
Dziękuję wam za to spotkanie, przede wszystkim dziękuję wam za modlitwy, za nieustanny różaniec odmawiany w intencji Papieża. Bóg zapłać! To podziękowanie moje zanieście do Waszych rodzin i do całej tej wielkiej Rodziny Radia Maryja ? wszystkich, którzy pozostali w Kraju.
Wasze radio – Radio Maryja – istnieje już trzy lata i widać, jak stopniowo dojrzewa do zadań, które postawili sobie na początku jego organizatorzy. Cieszy mnie to, że posiada ono tak wielu słuchaczy w Polsce, a także poza jej granicami. Z uznaniem wypada podkreślić bezinteresowną współpracę wielu osób świeckich i duchownych, zaangażowanych na terenie całej Polski. Właśnie te tak zwane Biura Radia Maryja zorganizowały obecną pielgrzymkę i to spotkanie.
Moi drodzy, zadaniem Radia Maryja jest ewangelizacja, to znaczy rozprzestrzenianie Bożego Orędzia Zbawienia, głoszenie Dobrej No-winy i dzielenie się nią z każdym człowiekiem dobrej woli.
Napisałem w Adhortacji Christi fideles laici: „U progu trzeciego mil-lenium cały Kościół – Pasterze i wierni – musi bardziej uświadomić sobie własną odpowiedzialność wobec nakazu Chrystusa: ” (Mk 16, 15). Kościołowi zostało powierzone wielkie, wymagające zaangażowanie, wspaniałe zadanie ewangelizacji, ewangelizacji no-wej – zwłaszcza w tym momencie dziejowym, u progu trzeciego mil-lenium – ewangelizacji, której świat tak bardzo potrzebuje. Świeccy katolicy muszą się czuć uczestnikami aktywnymi tego dzieła, będąc wezwani do głoszenia Ewangelii i życia według niej w służbie wartości oraz potrzeb osób i społeczeństw” (por. n. 64). Jest to zada-nie wyjątkowe, które winno być realizowane z dużą odpowiedzialnością, w jedności z Kościołem i jego Pasterzami dla dobra całej wspólnoty. Ewangelizacja nabiera pełnego kształtu, gdy staje się świadectwem.
Trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie – w rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, w domu. Taka ewangelizacja, to znaczy głoszenie Chrystusowego orędzia zarówno świadectwem życia, jak i słowem, taka ewangelizacja nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności. Powinniśmy być jak miasto na górze, jak widoczna dla wszystkich lampa na świeczniku, aby nasze światło świeciło przed ludźmi podobnie jak latarnia morska, która wskazuje drogę do bezpiecznego portu (por. Mt 5, 14-15).
Moje życzenia dla was tu obecnych i dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja pragnę zamknąć w tych słowach św. Pawła abyśmy: „czyniąc prawdę w miłości, wzrastali we wszystko w Nim, w Tym, który jest Głową naszą, w Chrystusie” (por. Ef 4, 15-16).
Matce Najświętszej zawierzam dalszą działalność i apostolstwo Radia Maryja. Niech rozwija się ono i przyczynia do utrwalania tu na ziemi cywilizacji prawdy i miłości, zgodnie z wolą Boga i dla Jego chwały.
Dziękując wam serdecznie za te wspaniałe odwiedziny, pragnę równocześnie złożyć życzenia Wielkanocne dla was tu obecnych, dla waszych rodzin, dla całej wielkiej Rodziny Radia Maryja, dla samego Radia Maryja, jego organizatorów, jego słuchaczy, wreszcie dla całej mojej Ojczyzny.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

drukuj