Harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i kombatanci AK na Jasnej Górze

Około 400 harcerzy, skupionych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przybyło z 38. pielgrzymką na Jasną Górę. W niedzielę skauci modlili się wraz z kombatantami Armii Krajowej, którzy także pielgrzymowali do sanktuarium. Harcerstwo jest doskonałym środowiskiem wychowania – podkreślano.

Tegoroczna trzydniowa pielgrzymka harcerzy odbyła się pod hasłem „Soli Deo Per Mariam” – „Samemu Bogu przez Maryję”, będącym mottem życiowym przyszłego błogosławionego, prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w tym roku w harcerskiej pielgrzymce wzięło udział o połowę mniej osób niż rok wcześniej.

Głównym punktem pielgrzymki była niedzielna msza, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Obok harcerzy, uczestniczyli w niej także żołnierze – kombatanci Armii Krajowej, którzy w niedzielę przybyli do częstochowskiego sanktuarium z 49. pielgrzymką.

„Dobrze, że młodzi ludzie, noszący dzisiaj mundury harcerskie, mogą się spotkać z tymi, którzy już zdali egzamin; oni w tym momencie napełniają swoje serce i umysły miłością Boga i Ojczyzny. A wiemy, że słowa pouczają, przykłady przyciągają” – powiedział ks. bp Józef Guzdek, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry.

Życiowa droga kombatantów AK – mówił biskup polowy Wojska Polskiego – to dobre świadectwo dla młodych ludzi.

„Oni (harcerze) chcą, żeby ktoś zorganizował, uporządkował im życie, żeby ich nauczył podstawowych sprawności i pokazał wartości, których bardzo często nie pokazuje się w domach rodzinnych” – ocenił duchowny, podkreślając, że harcerstwo – obok m.in. rodziny – jest doskonałym miejscem i środowiskiem wychowania.

„Harcerze – tak jak mówił św. Jan Paweł II – nawet kiedy inni od nich nie wymagają, sami od siebie wymagają, a w tym bardzo pomaga harcerstwo” – podsumował biskup polowy.

W homilii ks. bp Józef Guzdek mówił m.in., że dzisiejsi kombatanci – żołnierze Armii Krajowej – nie pozostali bierni, kiedy ojczyzna była w potrzebie, poświęcając życie i zdrowie w obronie kraju oraz wartości.

„W czasie II wojny światowej z narażeniem zdrowia i życia podejmowaliście walkę z niemieckim okupantem. Wystarczy wspomnieć Powstanie Warszawskie – tę wielką ofiarę na ołtarzu ojczyzny złożoną, aby przypomnieć światu, że Polska jeszcze nie zginęła, póki walczy; bo warszawiacy nie chcieli żyć na kolanach, chcieli żyć godnie, chcieli sami sobie wywalczyć wolność” – mówił biskup polowy do kombatantów i harcerzy.

Doroczna pielgrzymka ZHR na Jasną Górę rozpoczęła się w piątek. W jej programie, oprócz gier harcerskich, znalazły się wspólne nabożeństwa: msze i modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Przed Cudownym Obrazem Maryi Jasnogórskiej harcerze odnowili Akt Zawierzenia ZHR Matce Bożej.

Pierwsza pielgrzymka harcerska na Jasną Górę odbyła się 38 lat temu, 12 września 1982 r. Jej organizatorem była Rada Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Skupiała ona środowiska instruktorów, którzy dążyli do odrodzenia ruchu harcerskiego w Polsce, na zasadach ukształtowanych u jego zarania i sprawdzonych w Niepodległej Polsce i podczas II wojny światowej.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją pożytku publicznego, formalnie założoną w 1989 r. Ideowo i programowo kontynuuje tradycje i myśl wychowawczą kilku pokoleń polskich harcerek i harcerzy. Korzenie ZHR sięgają jednak 1980 r., kiedy powstały Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, skupiające niezależne, tzw. niepokorne, środowiska harcerzy i instruktorów. Obecnie ZHR tworzy ok. 20 tys. osób, w tym 17,5 tys. harcerek i harcerzy skupionych w przeszło tysiącu drużyn, oraz 1,8 tys. instruktorek i instruktorów. Rocznie ZHR organizuje ponad sto obozów harcerskich.

Podczas kończącego się weekendu na Jasną Górę pielgrzymowali przedstawiciele wielu środowisk. Oprócz harcerzy ZHR i kombatantów AK, w sanktuarium modlili się m.in. pracownicy służb celnych, finansowych i skarbowych, skupionych w Krajowej Administracji Skarbowej, a także pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przybyli także – po raz 26. – przedstawiciele katolickiego ruchu zwanego Legionem Maryi. W sanktuarium odbyły się również 64. Dni Modlitwy Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”.

PAP

drukuj