Dziękczynienie za Eucharystię w języku ojczystym

Polacy mieszkający w Venice na Florydzie dziękowali za ćwierćwiecze Mszy Świętej sprawowanej w języku ojczystym. Uroczystej Eucharystii dziękczynnej przewodniczył ks. kard Zenon Grocholewski, prefekt watykańskiej kongregacji ds. wychowania katolickiego.

Ponad ćwierć wieku temu grupa Amerykanów o polskich korzeniach przybyła do diecezji Venice na Florydzie. Silne poczucie wspólnoty sprawiło, że na miejscu bardzo szybko powstało Towarzystwo Polsko-Amerykańskie. Polacy bardzo chcieli także przeżywać Eucharystię sprawowaną w ich ojczystym języku.

Od 1990 Msze Święte przy Katedrze w Venice zaczęły być regularnie sprawowane w każdą niedzielę. Od tego czasu Parafia Katedralna stała się wyjątkowym miejscem dla wielu Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia pragnących modlić się w języku polskim. W niedzielę polonijna wspólnota dziękowała za 25 rocznicę coniedzielnej Mszy Świętej przy Katedrze Objawienia Pańskiego.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. kard Zenon Grocholewski, prefekt watykańskiej kongregacji ds. wychowania katolickiego.

– Bardzo się cieszę z tej żywotności. Tak dużo przyszło Polaków, tak pięknie uczestniczyli w Mszy Świętej. Naprawdę gratuluję tego i cieszę się. Także z tego, że miejscowy ks. bp wspiera tą polonię i jej pomaga – powiedział ks. kard Zenon Grocholewski.

Na uroczystości licznie przybyła młodzież. Wśród niej szczególnie licznie reprezentowana była szkoła Mikołaja Kopernika razem z Zespołem Wici z Chicago.

– Dla mnie to było wielkim przeżycie, widzieć młodych ludzi, tak pięknie świętujących jubileusz 25-lecia pierwszej Mszy Świętej po Polsku w tej diecezji – dodał ks. kard Zenon Grocholewski.    

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj