Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Modlitwa Ojca Świętego

Jezu, Maryjo i Józefie,
ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu,
kierujemy dzisiaj wzrok
z podziwem i zaufaniem
kontemplujemy w Was
piękno komunii w prawdziwej miłości;
Wam powierzamy wszystkie nasze rodziny,
aby odnawiały się w nich cuda łaski.
Święta Rodzino z Nazaretu,
fascynująca szkoło Ewangelii świętej,
naucz nas naśladować Twoje cnoty
stosując mądrą dyscyplinę duchową,
daj nam jasne spojrzenie,
które uznaje działanie Opatrzności
w codziennych realiach życia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
wierna strażniczko tajemnicy zbawienia,
spraw, aby zrodził się nas szacunek dla milczenia,
uczyń nasze rodziny wieczernikami modlitwy
i przemień je w małe kościoły domowe,
odnów pragnienie świętości,
podtrzymaj szlachetny trud pracy, wychowania,
słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
obudź w naszym społeczeństwie świadomość
świętości i nienaruszalności rodziny,
jako nieocenionego i niezastąpionego dobra.
Niech każda rodzina będzie przyjaznym domem dobroci i pokoju
dla dzieci i osób starszych,
dla tych, którzy są chorzy i osamotnieni,
biednych i potrzebujących.

Jezu, Maryjo i Józefie,
prosimy Was z ufnością, i powierzamy się Wam z radością.

Anioł Pański:
Przed zakończeniem tej uroczystości pragnę pozdrowić wszystkich pielgrzymów, a zwłaszcza was, drogie rodziny, przybyłe z wielu krajów. Dziękuję z serca!

Serdeczne pozdrowienie kieruję do biskupów i wiernych z Gwinei Równikowej, zebranych tutaj z okazji ratyfikacji umowy ze Stolicą Apostolską. Niech Niepokalana chroni Wasz ukochany lud i wyprosi, byście nadal postępowali na drodze zgody i sprawiedliwości.

Teraz razem odmówimy modlitwę Anioł Pański. W tej modlitwie przywołujemy macierzyńskiej opieki Maryi dla rodzin na całym świecie, zwłaszcza dla tych, którzy żyją w sytuacjach najtrudniejszych. Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami !

Angelus Domini …

Tłumaczenie: vatican.va

drukuj