Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,
Przed zakończeniem obecnej Mszy św. chciałbym pozdrowić was wszystkich i podziękować wam za udział, zwłaszcza katechetom przybyłym z wielu części świata.

Szczególne pozdrowienia kieruję do Jego Świątobliwości Jana X, greckoprawosławnego patriarchy Antiochii i całego Wschodu. Jego obecność zachęca nas byśmy po raz kolejny modlili się o pokój w Syrii i na Bliskim Wschodzie.

Pozdrawiam pielgrzymów, którzy przybyli konno z Asyżu, a także Włoskiej Klub Alpinistyczny obchodzący 150. rocznicę swego powstania.

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów z Nikaragui, przypominając, że pasterze i wierni tego umiłowanego narodu radośnie obchodzą stulecie kanonicznego ustanowienia prowincji kościelnej.

Z radością przypominamy, że wczoraj w Chorwacji został ogłoszony błogosławionym Miroslav Bulešić, kapłan diecezjalny, który zmarł śmiercią męczeńską w 1947 r. Chwalmy Pana, który daje bezsilnym moc najwyższego świadectwa.

A teraz zwróćmy się do Maryi modlitwą „Anioł Pański”.

Tłumaczenie: vatican.va

drukuj