Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza liturgia ukazuje nam, połączone razem, dwa oddzielne fragmenty Ewangelii św. Łukasza. Pierwszy (1,1-4), będący prologiem, skierowany jest do niejakiego „Teofila” – to imię w języku greckim oznacza „przyjaciel Boga”. Możemy w nim zobaczyć każdego wierzącego, który otwiera się na Boga i chce poznać Ewangelię.

Drugi fragment (4,14-21), przedstawia nam Jezusa, który „w mocy Ducha Świętego” w sobotę przyszedł do synagogi w Nazarecie. Jako dobry i praktykujący swą wiarę, Pan nie unika tygodniowego rytmu liturgicznego i dołącza do zgromadzenia jego ziomków, by modlić się z nimi i słuchać Pisma Świętego. Obrzęd przewiduje czytanie tekstu z Tory i Proroków, a następnie komentarz. W tym dniu Jezus powstał, aby czytać i natrafił na fragment z Proroka Izajasza, który zaczyna się słowami: „Duch Pana Boga nade mną,/ Ponieważ Pan mnie namaścił, / posłał Mnie abym ubogim niósł dobrą nowinę” (61,1-2). Orygenes tak to komentuje: „To nie był przypadek, że On otworzył zwój na słowach  będących proroctwem o Nim samym, ale było to działanie Opatrzności Bożej „(Homilie do Ewangelii św. Łukasza, 32, 3). Rzeczywiście, po zakończeniu czytania, w ciszy pełnej uwagi, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). Cyryl Aleksandryjski mówi, że „dziś „, postawione między pierwszym i ostatnim przyjściem Chrystusa, jest związane ze zdolnością człowieka wierzącego do słuchania i nawrócenia (por. PG 69, 1241). Jednak w sensie jeszcze bardziej radykalnym, sam Jezus jest tym „dziś” zbawienia w historii, ponieważ realizuje w pełni odkupienie. Słowo „dziś”  – bardzo drogie świętemu Łukaszowi (por. 19,9, 23,43), kieruje nas na  chrystologiczny tytuł preferowany przez Ewangelistę: „Zbawiciel” (sōtēr). Już w narracji dzieciństwa  jest on obecny w słowach anioła do pasterzy: „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, Mesjasz, Pan „(Łk 2,11).

Drodzy przyjaciele, ten fragment także nam stawia „dziś” pytania.

Przede wszystkim każe nam zastanowić się, jak przeżywamy niedzielę: dzień odpoczynku i dzień rodzinny, a przede wszystkim  dzień poświęcony Panu  przez uczestnictwo w Eucharystii, w której karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa oraz Jego Słowem życia.

Po drugie, w naszych czasach sprzyjających chaosowi i roztargnieniu, ta Ewangelia zaprasza nas do postawienia sobie pytania o naszą umiejętność słuchania. Zanim zacznie się mówić o Bogu i z Bogiem trzeba Go słuchać. Liturgia Kościoła jest „szkołą” tego słuchania Pana, który mówi do nas.

Wreszcie mówi nam, że każda chwila może stać się „dziś” sprzyjającym naszemu nawróceniu. Każdy dzień (kathēmeran) może stać się dniem zbawienia, zbawczym „dziś”, ponieważ zbawienie jest historią, która wciąż trwa dla Kościoła i dla każdego ucznia Chrystusa. To jest chrześcijański sens  „carpe diem”: Chwytaj dzień, w którym Bóg woła cię, aby dać Ci zbawienie

Maryja Dziewica niech będzie zawsze naszym wzorem i przewodniczką w rozpoznawaniu i przyjmowaniu w każdym dniu naszego życia obecności Boga, który jest Zbawicielem naszym i całej ludzkości.

Drodzy Bracia i Siostry,

Przeżywamy dzisiaj 60. Światowy Dzień chorych na trąd. Wyrażam moją bliskość z osobami, które cierpią na tę chorobę i zachętę dla badaczy, pracowników sanitarnych i wolontariuszy, szczególnie tych, którzy należą do organizacji katolickich i do Stowarzyszenia Przyjaciół Raula Follereau. Wypraszam dla wszystkich wsparcie duchowe św. Damiana de Veustera i św. Marianny Cope, którzy poświęcili swoje życie dla chorych na trąd.

W dzisiejszą niedzielę obchodzony jest też specjalny Dzień Modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Dziękuję tym, którzy ją wspierają w wielu częściach świata i pozdrawiam w sposób szczególny tych, którzy są tutaj obecni.

po polsku:

Pozdrawiam Polaków. Dziś jednoczę się z Kościołem w Polsce w modlitwie dziękczynienia za życie i posługę zmarłego Kardynała Prymasa Józefa Glempa. Niech Pan wynagrodzi jego pasterski trud w swojej chwale! Wszystkim z serca błogosławię.

po francusku

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, Pan  zaprasza nas, byśmy Go słuchali, zaznajamiając się coraz bardziej z Pismem Świętym.  Umiejmy znajdować w Słowie Bożym światło, które  oświeci nasze wybory i wzmocni nasze zobowiązanie do życia po chrześcijańsku! Poświęćmy czas na lekturę i medytację Ewangelii, gdzie Jezus mówi i działa w sytuacjach podobnych do tych, które znamy i dziś. Niech Jego nauczanie i sposób bycia – w wolności i wierności swojej misji – porusza nasze sumienia i stanowi dla nas zachętę! Dobrej niedzieli wszystkim!”.

po angielsku

Pozdrawiam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów obecnych na modlitwie Angelus. W dzisiejszej ewangelii wypełnia się na osobie Jezusa proroctwo Izajasza, gdy ogłasza przywrócenie wzroku niewidomym oraz wolność więźniom. Pogłębiajmy w obecnym Roku Wiary, zwłaszcza poprzez sakramenty św., nasze zawierzenie Chrystusowi oraz przyjmujmy Jego łaskę, która czyni nas wolnymi. Nich Bóg błogosławi was oraz waszych kochanych bliskich .

po niemiecku

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów i gości. W dzisiejszej ewangelii słyszymy o publicznym wystąpieniu Jezusa w synagodze w rodzinnym Nazarecie. Jezus sam jest Dobrą Nowiną. On ogłasza ludziom Boży plan, wielki zamiar Stworzyciela wobec świata odnowienia wszystkiego w Chrystusie. Jezus przynosi pokój i pojednanie. Dzięki Niemu rodzina ludzka może coraz bardziej się jednoczyć. Jezus pragnie nas zapalić do tego, abyśmy temu zadaniu nieustannie otwierali nasze serca oraz ukierunkowywali program naszego życia. Niech Pan obdarzy was swoją opieką i błogosławieństwem we wszystkim, co zamierzacie w tych dniach.

po hiszpańsku

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w szczególności wiernych z parafii Objawienia Pańskiego z Walencji, jak również alumnów z Instytutu Meléndez Valdés, z Villafranca de los Barros, i Pedro Mercedes, z Cuenca. W ewangelii dzisiejszej niedzieli rozbrzmiewa wołanie Jezusa do nawrócenia i do uwierzenia, ponieważ bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Także ten Rok Wiary, który obchodzimy, jest zaproszeniem do głębokiego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata. Niech wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy prowadzi nas do ponownego odkrycia radości wiary i pozwoli czerpać radość z jej głoszenia. Szczęśliwej Niedzieli.

po włosku

Z radością pozdrawiam pielgrzymów przybyłych z Malty i wszystkich wiernych języka włoskiego, a pośród nich wiernych diecezji Castellaneta. W sposób szczególny pozdrawiam dzieci i młodzież z Akcji Katolickiej Młodzieży z Rzymu. Dwoje z nich wraz z odpowiedzialnymi z diecezji jest tutaj obok mnie. Drodzy młodzi, wasza „Karawana Pokoju” jest pięknym świadectwem. Niech będzie znakiem waszego codziennego zaangażowania na rzecz budowania pokoju tam, gdzie żyjecie.

Tłumaczenie: Radio Maryja

 

 

drukuj