„Adopcja na odległość”

Od ponad roku wrocławska Caritas realizuje projekt „Adopcja na odległość”, w ramach którego wspiera najuboższe i osierocone dzieci z Indii, poszukując im rodzin adopcyjnych.

W 2010 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Moses D. Prakasam, Biskup Katolickiej Diecezji Nellore w Indiach odwiedził Wrocław i zwrócił się do mieszkańców o wsparcie finansowe edukacji dzieci z najuboższych rodzin. W ten sposób uznając edukację za jedyny skuteczny sposób walki z wielopokoleniowym ubóstwem.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej podjęła się roli regionalnego koordynatora działań na rzecz dzieci z Diecezji Nellore.

Pod koniec 2012 roku, w diecezji Nellore,  dzieci spotkały się w domu biskupim z okazji Dnia Caritas.

Spośród wszystkich dzieci, które otrzymują wsparcie na spotkanie przybyło 56. Większość z nich musiała spędzić wiele godzin w samochodach wiozących je po bezdrożach, aby przybyć do domu biskupa D. Prakasam w Nellore.

Dzień Caritas Archidiecezji Wrocławskiej był wypełniony bogatym programem. Dzieci spotkały się z księdzem biskupem, obejrzały prezentacje na temat programu adopcyjnego, pisały listy do swoich polskich darczyńców, bawiły się, śpiewały i uczyły się nowych form tanecznych. Specjalnie dla nas zaśpiewały życzenia na święta Bożego Narodzenia.

Zasady projektu

1. „Rodziną adopcyjną” może być każdy: małżeństwo, rodzina, grupa przyjaciół lub współpracowników, grupa parafialna, klasa lub szkoła – najważniejsze jest, żebyśmy współdziałając w akcie solidarności z najuboższymi z ubogich, zawsze potrafili odnaleźć nasze własne więzi wspólnotowe i w grupie cieszyć się z dokonującego się dobra.

2. Proces „adopcji” rozpoczyna się w chwili podpisania przez przedstawiciela rodziny lub grupy osób deklaracji, którą składamy w biurze Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, przy ul. Katedralnej 7, we Wrocławiu. Zakładamy, że wielkość wsparcia dla jednego dziecka wynosi 100 zł miesięcznie, a minimalna deklaracja obejmuje 12 miesięcy. Podany koszt obejmuje: zakup żywności i odzieży, opiekę medyczną, przybory szkolne i podręczniki.

3.Wpłaty należy dokonywać na konto Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, do każdego 15-go dnia kolejnego miesiąca.

4.Zdając sobie sprawę, że sytuacja materialna darczyńców może ulec pogorszeniu, przewidujemy możliwość odstąpienia od deklaracji, prosimy jednak o powiadomienie nas z miesięcznym wyprzedzeniem, żebyśmy mogli znaleźć środki niezbędne do kontynuacji wsparcia wybranego dziecka.

5. Możliwe są dwie formy adopcji:

a) adopcja imienna – darczyńcy sami wybierają dziecko, które chcą zaadoptować z listy przedstawionej przez Caritas. Diecezja Nellore pomaga w nawiązaniu kontaktu korespondencyjnego pomiędzy objętym pomocą dzieckiem a darczyńcami.

b) adopcja bezimienna – w tym przypadku wybór dziecka do adopcji jest dokonywany przez koordynatora projektu, który przekazuje zebrane środki na konto Diecezji Nellore nie ujawniając danych darczyńców

6. Wpłaty są dokonywane na subkonto Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i przekazywane bezpośrednio Księdzu Biskupowi Diecezji Nellore. Każdy z darczyńców ma prawo wglądu w wyciągi z subkonta programu „Adopcja na odległość”.

RIRM/ Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

drukuj