9 listopada – 282 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

9 listopada to dla redemptorystów dzień urodzin. W tym bowiem dniu obchodzą oni 282. rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Powstało ono w 1732 r. w Scala nad Zatoką Amalfitańską, gdzie św. Alfons Liguori wraz z kilkoma towarzyszami dał początek pierwszej wspólnocie redemptorystów, pragnąc iść za przykładem Jezusa Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim.

Jego życie stało się misją i służbą dla ludzi najbardziej opuszczonych. 25 lutego 1749 roku nowe Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.

Specjalne słowo do redemptorystów z okazji 282. rocznicy powstania Zgromadzenia skierował Przełożony Generalny o. Michael Brehl. Dokonuje w nim podsumowania kończącego się oficjalne w tym właśnie dniu Roku Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego, który był przeżywany w całym Zgromadzeniu od 1 sierpnia 2013 r. Rok Powołaniowy przeżywany pod hasłem: „Świadkowie i misjonarze Odkupienia”, miał dwa konkretne cele: z jednej strony miał on promować nasze powołanie i zapraszać innych do przyłączenia się do nas jako świadków i misjonarzy Odkupienia; a z drugiej strony miał on zapraszać nas wszystkich do odnowienia i pogłębienia powołania misyjnego, które otrzymaliśmy, aby przeżywać je w większej radości i zawierzeniu.

O. Generał przywołuje liczne wydarzenia i inicjatywy, które przyszły nam z pomocą, aby podejmować refleksję nad naszym redemptorystowskim powołaniem misyjnym. Był to rzeczywiście czas łaski, naznaczony nadzwyczajnym duchem kreatywności i zapału, który pobudził wyobraźnię w całym Zgromadzeniu. Przełożony Generalny podkreśla, że „ten zapał musi być podtrzymywany nadal, poprzez kontynuowanie podjętych inicjatyw w celu odnowienia, pogłębienia i promocji naszego redemptorystowskiego powołania misyjnego”. Dlatego ustanowił dla całego Zgromadzenia Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego, który będzie obchodzony każdego roku w drugą niedzielę listopada. Ten specjalny dzień powinien być zawarty w kalendarium każdej wspólnoty. Wezwał też każdą (wice)prowincję, regię i placówkę misyjną, jak również każdą wspólnotę, „aby ten doroczny dzień celebrować poprzez wydarzenia, modlitwy, przepowiadanie i spotkania, które uwydatnią nasze powołanie misyjne i zaproszą innych do włączenia się w misję Odkupiciela, aby nieść Dobrą Nowinę opuszczonym i ubogim”.

Na zakończenie swojego przesłania o. Generał wyraża nadzieję, że „dla misjonarzy redemptorystów i wszystkich, którzy są z nami złączeni w Rodzinę Redemptorystowską, Rok Życia Konsekrowanego będzie zaproszeniem, abyśmy kontynuowali i pogłębiali proces, który już rozpoczęliśmy podczas Roku Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego”. Pisze także: „W podążaniu za Jezusem, naszym Najświętszym Odkupicielem, niech nam towarzyszy Matka Boża Nieustającej Pomocy. Niech przykład i modlitwa św. Alfonsa i wszystkich współbraci, którzy przed nami kroczyli drogą powołania, wspierają nas i dają nadzieję, abyśmy również my sami mogli żyć radością Ewangelii i głosić ją ciągle na nowo, z mocą i zapałem”.

o. Sylwester Cabała CSsR
źródło: redemptor.pl

drukuj