50. rocznica listu o pojednaniu biskupów polskich i niemieckich

Dziś mija 50. rocznica przekazania ważnego orędzia biskupów polskich do niemieckich. Pismo polskich pasterzy było zaproszeniem na obchody 1000-lecia Chrztu Polski, lecz poświęcono je również trudnym stosunkom polsko-niemieckim na przestrzeni wieków.

List wzywał do wzajemnego przebaczenia win oraz dialogu i stał się przełomem w relacjach polsko-niemieckich. Podpisało się pod nim 34 polskich księży biskupów wśród nich,  m.in. prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński i metropolita krakowski ks. abp Karol Wojtyła. W grudniu 1965 roku 41 biskupów z RFN i NRD odpowiedziało na polskie orędzie.

Profesor Mieczysław Ryba, historyk, zwraca uwagę, że list spotkał się z dużą krytyką ze strony komunistycznych władz.

– Prymasa odsądzano od czci i wiary uznając go za zdrajcę. Władza komunistyczna chciała wykorzystać ten moment w sensie propagandowym, aby zdyskredytować wielkie obchody milenijne. Wówczas byliśmy w trakcie Wielkiej Nowenny na tysiąclecie chrztu Polski, a toczyła się gigantyczna walka o „rząd dusz” w kraju. Ostatecznym finałem były obchody roku 66. Największą szkodą miało być oderwanie narodu od Kościoła poprzez wskazanie, jakoby Kościół prowadził fałszywą politykę proniemiecką wbrew interesowi narodowemu Polski. Taki był główny wymiar działania komunistów – powiedział profesor Mieczysław Ryba.

22 listopada, w ramach obchodów 50. rocznicy listów o pojednaniu, na Jasnej Górze odbędą się uroczystości z udziałem polskich i niemieckich księży biskupów.

Pasterze będą sprawować Mszę Św., a przewodniczący episkopatów podpiszą wspólne oświadczenie o perspektywach rozwoju stosunków między narodami i Kościołami obu państw.

RIRM

drukuj