47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Dziś – jak co roku w III niedzielę września obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Do głoszenia wiary i świadectwa także w świecie cyfrowym zachęca papieskie orędzie na Światowy Dzień Środków Przekazu. To ostatni dokument przygotowany przez papieża Benedykta XVI.

Czytamy w nim, że „jeśli Dobrej Nowiny nie będzie można poznać także w świecie cyfrowym, to może być ona nieobecna w doświadczeniu wielu osób, dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna”.

– Przestrzenie te, kiedy są dowartościowane w sposób właściwy i zrównoważony, przyczyniają się do wspierania form dialogu i debaty. Jeśli dokonują się one z szacunkiem, dbałością o prywatność, odpowiedzialnością i poświęceniem prawdzie, mogą umacniać więzy jedności między ludźmi i skutecznie wspierać zgodę w rodzinie ludzkiej. Wymiana informacji może stać się prawdziwą komunikacją, kontakty mogą dojrzewać do przyjaźni, połączenia mogą ułatwić tworzenie wspólnoty. O ile powołaniem sieci jest realizacja tych wielkich możliwości, to osoby w niej uczestniczące muszą starać się być autentyczne, ponieważ w przestrzeniach tych nie tylko dzielimy się poglądami i informacjami, ale w ostateczności przekazujemy samych siebie – czytamy w orędziu.

Ci, którzy pragną mówić o prawdzie i o wartościach stoją przed wielkim wyzwaniem, gdyż w sieciach społecznościowych, tak jak w innych formach przekazu, bardziej zauważalna jest wypowiedź popularna, niż ta, która jest rzeczywiście wiarygodna i zawiera logiczne argumenty. Zatem media społecznościowe potrzebują zaangażowania jak największej liczby osób, które dostrzegają wartość dialogu i szanują rozsądną debatę, także z tymi, którzy mają odmienne zdanie –dodaje papież.

Papież Benedykt XVI w orędziu uświadamia nas również tym, że ewangelizując nie można poprzestać jedynie na słowie pisanym.

W środowisku cyfrowym słowu pisanemu często towarzyszą obrazy i dźwięki. Skuteczna komunikacja, jak przypowieści Jezusa, wymaga zaangażowania wyobraźni i wrażliwości uczuciowej tych, których chcemy zaprosić na spotkanie z tajemnicą miłości Boga czytamy w orędziu papieża Benedykta XVI.

Papież alarmuje również, że jeśli poznanie Dobrej Nowiny nie będzie możliwe w „e-świecie”, to nie dotrze ona do rzeszy ludzi, którzy internet traktują jako istotną sferę życia. Mowa tu głównie o najmłodszych użytkownikach, dla których sieci społecznościowe stanowią część codziennej rzeczywistości.

Papież Benedykt XVI zwraca uwagę także na to, że sieci społecznościowe stają przed wielkim wyzwaniem, jakim jest ich jak największa powszechność. Jeżeli to nastąpi, to przykładowo chrześcijanie, którzy żyją w różnych częściach świata i czują się izolowani, mogą umocnić poczucie jedności z powszechną, wielką wspólnotą wierzących. Poprzez przekazywanie bogactwa duchowego i liturgicznego, ludzie „mogą modlić się z żywym poczuciem bliskości tych, którzy wyznają tę samą wiarę.” To naturalne, że wychowani w wierze pragną z szacunkiem dzielić się swoim doświadczeniem Boga w internecie.

Obchodzony w trzecią niedzielę września Dzień Środków Społecznego Przekazu w tym roku przebiega pod hasłem „Serwisy społecznościowe: portale prawdy i wiary; nowe przestrzenie ewangelizacji”.

 

Orędzie Benedykta XVI na Dzień Środków Przekazu

 

RIRM

drukuj