1989 Hiszpania

Santiago de Compostela, 15-20 sierpnia 1989 r.

Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem

(J 14, 6)

Był to rok przemian społecznych. Szczególnie dla naszej Ojczyzny. Upadek wielkich ideologii, trudne poszukiwanie tożsamości, pogubienie się w prawdach najbardziej podstawowych. I Jan Paweł II mówi do młodzieży: „Pamiętaj: Bóg jest Drogą, Prawdą i Życiem. Bez tego nie uda się zbudować chrześcijańskiego życia”. Dlatego też miejscem spotkania nie jest już słynne i wielkie miasto. Santiago jest miejscem, które odegrało wiążącą rolę w kształtowaniu się chrześcijańskiej Europy. W średniowieczu stało się punktem przyciągania dla pielgrzymów. Tam, przy grobie św. Jakuba, budowała się zjednoczona Bogiem Europa. Na nowo uczyliśmy się odkrywać sens pielgrzymowania. „W Santiago uczyłeś nas stawać się pielgrzymami. Z młodymi Hiszpanii podjęliśmy szlak wiary pokoleń, które były przed nami. Nauczyłeś nas wędrować ku Jezusowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, i rozważać ze św. Jakubem Apostołem stare chrześcijańskie korzenie Europy”.

MS

drukuj