10 lat TV Trwam – fenomen, który próbuje się zwalczyć

TV Trwam istnieje już od 10 lat. 12 czerwca 2003 r. katolicka stacja rozpoczęła swoje regularne nadawanie programów drogą satelitarną.

Mimo tak długiej i nieprzerwanej obecności na rynku, posiadanego zaplecza dziennikarskiego i technicznego – katolicka stacja nie otrzymała miejsca na multipleksie cyfrowym, co dałoby jej możliwość dotarcia do jeszcze większej liczby odbiorców.

Ta dyskryminacyjna decyzja KRRiT z 2011 r. wywołała i wciąż wywołuje szeroki sprzeciw społeczny. Pod protestem do Krajowej Rady podpisało się blisko 2,5 mln osób. W Polsce i zagranicą odbywają się marsze w obronie TV Trwam – dotąd odbyło się ich blisko 170.

Poparcie dla starań katolickiej stacji wyraził również Episkopat Polski a także wiele samorządów, organizacji pozarządowych i środowisk społecznych. Sprawa koncesji na nadawanie cyfrowe jest rozpatrywana również na forum polskiego jak i europejskiego parlamentu.

TV Trwam stanowi fenomen w skali swojej kategorii, nadawcy katolickiego; jest jedyna i niepowtarzalna – podkreśliła medioznawca dr Hanna Karp. W tej chwili telewizja ta zaczyna także wypełniać pewne funkcje nadawcy publicznego.

– Telewizja Trwam w sposób niesłychanie konsekwentny trzyma swój kurs telewizji, która informuje, która formuje i telewizji, która również zapewnia godziwą rozrywkę. I to są już przynajmniej trzy funkcje misji publicznej. Dlatego tym większy należy się podziw i uznanie dla wszystkich, którzy tę telewizję tworzą. To jest naprawdę ewenement – zaznacza Hanna Karp.

Widać, że przekazy, które płyną z TV Trwam są doceniane przez odbiorców – mówi medioznawca. Dodaje, że Telewizja ta odgrywa dużą rolę, jeśli chodzi o budzenie się społeczeństwa obywatelskiego.

– Te marsze, różnego rodzaju protesty, apele itd., które, w tej chwili trwają – a nie ma chyba miasta na mapie Polski, gdzie taka inicjatywa w obronie Telewizji Trwam by nie powstała – one są tylko wynikiem i skutkiem tych przekazów Telewizji Trwam, które są doceniane, które widz tej telewizji może porównać z przekazami innych nadawców.  Odbiorca widzi jak bardzo one się różnią i jak są one niepowtarzalne – mówi dr Hanna Karp.

Obecnie Fundacja Lux Veritatis – nadawca programu TV Trwam już po raz drugi stara się o miejsce na MUX-1. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

Jednocześnie w sejmowej komisji rozpatrywany jest wniosek o pociągnięcie członków KRRiT do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu za nieprawidłowości w procesie udzielania koncesji w pierwszym konkursie.

RIRM

drukuj