fot. WOT/Facebook

Żołnierze 18. Dywizji pomagają na granicy i w szpitalach

Wobec epidemii koronawirusa żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej wspierają inne służby, patrolują granice, transportują sprzęt ochronny, ratownicy medyczni uzupełnią załogę SOR w szpitalu w Siedlcach.

„18. Dywizja Zmechanizowana działa w ramach Zgrupowania Wschód, którego głównym zadaniem jest ochrona granicy Polski” – powiedział rzecznik 18. DZ mjr Przemysław Lipczyński. Zgrupowanie Wschód wspiera ochronę granicy na długości blisko 1,4 tys. km, są to zarówno granice wewnętrzne, jak i zewnętrzne UE – przypomniał Lipczyński.

Żołnierze jednostek 18. Dywizji służą na odcinkach granicy przebiegających przez województwa lubelskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie, w tym na granicy z Białorusią i Ukrainą. W woj. lubelskim są to żołnierze 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, którzy współdziałają z 2. Hrubieszowskim Pułk Rozpoznawczy. Na granicy z Ukrainą i częściowo ze Słowacją służą żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich; 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej z Kłodzka – w ramach innego zgrupowania – strzeże granicy czeskiej w woj. dolnośląskim. W skład Zgrupowania Wschód wchodzi też 6. Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa, która wzmacnia granicę w woj. małopolskim i śląskim.

Jak powiedział mjr Przemysław Lipczyński, zadania żołnierzy to ochrona granic, także udział w patrolach z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

„Ponieważ na wewnętrznych granicach strefy Schengen infrastruktura graniczna została zlikwidowana, żołnierze 16. Batalionu Saperów z 21. BSP brali udział w budowaniu zapór i blokad na drogach” – wyjaśnił rzecznik 18DZ.

„Ponadto żołnierze 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej i 21. Batalionu Logistycznego w Rzeszowie włączyli się w szycie masek ochronnych, w pierwszej kolejności dla żołnierzy zaangażowanych w walkę z koronawirusem” – powiedział mjr Przemysław Lipczyński. Pierwsza partia masek będzie liczyła kilka tysięcy sztuk, kolejne będą przygotowywane zależnie od zapotrzebowania.

Jedenastu odpowiednio przeszkolonych ratowników medycznych z 18. Batalionu Dowodzenia w Siedlcach, w ramach porozumienia o współpracy z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach, będzie jako wolontariusze uzupełniać załogi SOR.

W poniedziałek rano żołnierze batalionu logistycznego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej przeładowali na warszawskim lotnisku Okęcie 1 tys. 616 kartonów, ważących ponad 12 ton i zajmujących blisko 90 m sześc. ze środkami ochrony osobistej dla służb medycznych.

„Nasze wsparcie polegało na załadunku sprzętu ochrony osobistej, który został przewieziony ciężarówkami do woj. lubuskiego. Transport zapewnili żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego” – powiedział rzecznik 1.BPanc. ppor Artur Wróbel.

Podkreślił, że było pierwsze tego typu działanie będące wsparciem dla administracji publicznej.

„Ładunek, który przyleciał z Szanghaju, zawierał przede wszystkim kombinezony, rękawiczki i maseczki, które pancerniacy zapakowali do wojskowych ciężarówek wiozących je do województwa lubuskiego. Tam środki ochrony osobistej trafią bezpośrednio do placówek medycznych regionu” – dodał ppor Artur Wróbel.

Wsparcie było odpowiedzią na wniosek wojewody lubuskiego, który zwrócił się do ministra obrony narodowej z prośbą o pomoc w załadunku i transporcie niezbędnego dla medyków wyposażenia.

Kombinezony, rękawiczki i maseczki zakupił w Chinach za 5,5 mln zł Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego. Zakup został sfinansowany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020.

Żołnierze i pracownicy we wszystkich 11 garnizonach, gdzie stacjonują jednostki 18DZ, włączyli się także w akcje krwiodawstwa. Pod koniec marca „Żelazna Dywizja” zebrała ponad 140 litrów krwi.

PAP

drukuj