fot. Monika Bilska

Zniesienie opłaty użytkowania wieczystego

Użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami. Nie ma więc już opłaty za użytkowanie wieczyste. Występuje jedynie opłata przekształceniowa.

Tak dużych zmian w zakresie nieruchomości jeszcze w Polsce nie było.

 – Miliony Polaków stało się po 1 stycznia 2019 roku właścicielami swoich mieszkań – powiedział Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

I to nie tylko samych lokali mieszkalnych, ale także gruntu, który jest z tymi mieszkaniami związany. Dużą rolę w operacji odgrywają samorządy. Do nich należy wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. W 2776 gminach proces ten jest bardzo sprawny.

– Z jedną gminą w Polsce prowadzimy intensywny dialog na temat tego, w jaki sposób to uwłaszczenie przeprowadzić tak, aby ono było racjonalne i skutecznepoinformował Artur Soboń.

Bo – jak podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń – przepisy w tym zakresie są jasne i jednoznaczne.

– Jeśli byłaby jakakolwiek zła wola ze strony jakiegokolwiek samorządu, to pokazywaliśmy to zresztą już wcześniej, nie mamy takich obaw, aby ingerować również w legislację tak, aby tę swobodę, którą samorządy mają naprawdę dużą w tej ustawie ograniczyć dla dobra mieszkańców – oznajmił Artur Soboń.

Jednak z końcem marca wśród społeczeństwa pojawia się dużo wątpliwości odnośnie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w roku 2019 roku.

– Otóż w sytuacji przekształcenia tego gruntu z użytkowania wieczystego na własność nie ma opłaty za użytkowanie wieczyste, bo nie ma użytkowania wieczystego – poinformował wiceminister inwestycji i rozwoju.

W komfortowej sytuacji są ci, którzy otrzymali zaświadczenie. Mają bowiem potwierdzenie tego, że ich użytkowanie wieczyste przekształciło się we własność. Ci, którzy takiego dokumentu jeszcze nie posiadają, powinni dopytać się w swoim urzędzie gminy, czy nasz grunt się przekształcił czy nie, aby nie było żadnych wątpliwości.

 – W najgorszym razie, jeśli zapłacimy opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, a nasz grunt się przekształcił i takie zaświadczenie otrzymamy w połowie roku czy w drugiej połowie roku, to ta opłata, którą wniesiemy z tytułu użytkowania wieczystego, będzie opłatą, którą miasto, gmina zaliczy na poczet opłaty przekształceniowej – podsumował Artur Soboń.

Cały proces uwłaszczeniowy rozłożony jest na okres 12 miesięcy.

TV Trwam News/RIRM

drukuj