Z okazji urodzin Zbigniewa Herberta na jego grobie złożono kwiaty od prezydenta

Z okazji rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy złożono kwiaty na grobie poety na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

„Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej uczęszczał na tajne komplety gimnazjalne. Po maturze rozpoczął studia w zakresie filologii polskiej na konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza. Należał do Armii Krajowej, ukończył tajną szkołę podchorążych. W tym czasie powstały pierwsze wiersze i opowiadania” – napisano na stronie prezydent.pl

Przypomniano, że przed wkroczeniem do Lwowa wojsk sowieckich, Herbert udał się do Krakowa, gdzie studiował w Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Handlowej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim.

„W 1949 r. przeniósł się do Torunia, ukończył prawo. Od 1950 r. mieszkał w Warszawie, studiując filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku debiutował wierszami, publikował także eseje, recenzje oraz felietony poświęcone kulturze” – czytamy.

Na stronie przypomniano również, że w 1953 r. „w proteście przeciwko stalinizacji życia społecznego oraz doktrynie tzw. socrealizmu w sztuce wycofał się z życia literackiego”. Trzy lata później ukazał się jego debiutancki tom „Struna światła”. W 1975 r. poeta należał „do grona sygnatariuszy „Memoriału 59”, który jak podkreślono „wyrażał protest przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL”.

„W 1981 r. został członkiem redakcji drugoobiegowego pisma +Zapis+. Brał udział w ruchu związanym z NSZZ Solidarność. W 1986 r. wyjechał do Paryża. Do Polski powrócił po sześciu latach. Był laureatem wielu nagród, m.in.: nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie oraz nagrody Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł w Warszawie 28 lipca 1998 r.” – napisano.

Jak podkreślono na stronie prezydenta „Zbigniew Herbert należy do najwybitniejszych polskich poetów XX w.”. Przypomniano, że był on przedstawicielem pokolenia Kolumbów. Wspomniano również dziewięć tomików wierszy, m.in.: „Hermes, pies i gwiazda”, „Studium przedmiotu”, „Elegia na odejście” czy wydany tuż przed śmiercią „Epilog burzy”. Jak zaznaczono, „+Raport z oblężonego miasta+ odczytywano jako opis rzeczywistości stanu wojennego w Polsce”.

Poprzez postać Pana Cogito (z tomu pod tym tytułem) „komentował rzeczywistość, akcentując etyczny wymiar wypowiedzi poetyckiej, a także potrzebę refleksji nad kondycją człowieka XX wieku” – czytamy.

Jego eseje: „Barbarzyńca w ogrodzie”, „Labirynt nad morzem”, „Martwa natura z wędzidłem”, poświęcone były starożytnej kulturze i europejskiej sztuce.

„W swoich dziełach podkreślał społeczne znaczenie literatury, odwoływał się do fundamentalnych wartości, propagując poszanowanie tradycji oraz wierność zasadom moralnym, opartym na prawdzie, dobru i pięknie” – podkreślono.

Przypomniano, że rok 2018 jest – ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Zbigniewa Herberta.

PAP/RIRM

drukuj