By Current file:Found by 475847394d347339 in websites noted in the source section.Previous file:Wektoryzacja: Mysid and uploaded to Flag of NATO.svgCode cleaned up by Artem Karimov. - Current file:Source:Source file on Wikimedia Commons Flag of NATO.svg (January 2013)Itself copied from the following sites:http://althistory.wikia.com/http://countries.wikia.com/Resaved by me (User: 475847394d347339) with Inkscape because for some reason, the original SVG file can't be viewed directly in a web browser through Inkscape opens it just fine. (January 2013)Used the aforementioned image to update this file (Nov 2015)Color corrected to Pantone 280 by User: Rob984 (Dec 2015)Previous file:The official emblem of NATO at www.nato.int, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8893088

Waszyngton: 70. rocznica utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego

W Waszyngtonie rozpocznie się dziś dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO z okazji 70. rocznicy utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W obradach Rady Północnoatlantyckiej weźmie udział Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. W czasie rozmów mają być poruszone kwestie m.in.: relacji z Rosją, walki z terroryzmem oraz współpracy transatlantyckiej.

W planie spotkania są także m.in.: przemówienie Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, które będzie miało miejsce w Kongresie USA.

Na szczyt agendy polityki międzynarodowej wracają sprawy nuklearne i nie ma dnia bez wiadomości o nich – mówił wczoraj Jacek Czputowicz, szef polskiej dyplomacji na briefingu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

– W swoim wystąpieniu zwracam uwagę na zagrożenia, które dotyczą pewnych terytoriów. Po pierwsze, Korea Północna to państwo jest w posiadaniu broni nuklearnej. Po drugie, sytuacja na Bliskim Wschodzie, tam jest niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się tej broni. Ma to związek z naszymi działaniami w Warszawie, czyli konferencją bliskowschodnią, która była poświęcona pokojowi na Bliskim Wchodzie. Jedna z grup roboczych w Radzie Bezpieczeństwa będzie poświęcona proliferacji broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie – wskazał Jacek Czaputowicz.       

Polska podczas ubiegłorocznej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa sygnalizowała, jak zapewnić powodzenie zaplanowanej na 2020 rok konferencji przeglądowej.

Min. Jacek Czaputowicz wyraził nadzieję, że dla następców stanie się to punktem wyjścia w utrzymaniu integralności i wiarygodności traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i zapewnieniu jego skutecznego wdrożenia.

RIRM

drukuj