Warszawa: Oddano hołd Bohaterom Powstania Wielkopolskiego

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza i pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach upamiętniono w czwartek bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości odbyły się z okazji 99. rocznicy wybuchu wielkopolskiej insurekcji.

„Polacy nigdy nie poddali się zaborcom. Nigdy nie porzucili marzeń o wolności. O odebraną im wolność walczyli wszędzie, gdzie było to możliwe” – powiedział w czwartek pod pomnikiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

„Dziś oddajemy hołd tym, o których powiedzieć możemy z dumą: chwała zwycięzcom!” – dodał.

„Oddajemy hołd Powstańcom Wielkopolskim – naszym przodkom, którzy podjęli nierówną walkę o niepodległość i zwyciężyli. Jesteśmy dumni z czynów naszych ojców, a przypominanie o nich uważamy za swój obowiązek i zaszczyt” – podkreślił.

Marek Woźniak zaznaczył, że „Powstanie Wielkopolskie było nie tylko aktem odwagi i determinacji Wielkopolan w dążeniu do wolności”, ale „było jednym jedynym tak masowym zrywem narodowowyzwoleńczym w polskich dziejach”.

„Zrywem zakończonym zwycięstwem” – dodał.

Uroczystości rozpoczęła w czwartek w południe Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich odprawiona u oo. Dominikanów w kościele pw. św. Jacka w Warszawie.

Bezpośrednio po niej autokary z gośćmi obchodów przejechały na pl. Piłsudskiego. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w asyście pocztów sztandarowych, AK-owców z Wielkopolski, policji, żołnierzy i harcerzy delegacje władz województwa wielkopolskiego, przedstawiciele miasta Poznania, wielkopolskich organizacji i stowarzyszeń społecznych i patriotycznych złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Przewodniczący delegacji wpisali się do księgi pamiątkowej.

Główna część rocznicowych obchodów odbyła się po południu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pod pomnikiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich i Śląskich. Na 64 mogiłach Powstańców Wielkopolskich zapalono znicze.

Wieńce i wiązanki pod pomnikiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich i Śląskich złożyli, m.in. marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z wicemarszałkami Wojciechem Jankowiakiem i Krzysztofem Grabowskim, delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Kwiaty złożono także w imieniu prezydenta RP, marszałka Sejmu, premiera, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewody wielkopolskiego i prezydenta miasta stołecznego Poznania.

Modlitwę za zmarłych powstańców pod pomnikiem odmówił ksiądz biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha.

Po zakończeniu uroczystości delegacje, z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem na czele, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy Pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz w Kwaterze na Łączce.

Organizatorem obchodów był samorząd województwa wielkopolskiego.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy to przejęto lotnisko Ławica. W polskie ręce wpadło kilkaset samolotów. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany pomiędzy Niemcami a państwami Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła – z wyjątkiem skrawków – prawie cała Wielkopolska.

PAP/RIRM

 

drukuj