Warszawa: Manifestacja „STOP żydowskim roszczeniom majątkowym!”

Wieczorem przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie odbędzie się manifestacja „STOP żydowskim roszczeniom majątkowym!”.

Protest jest odpowiedzią na przyjęcie przez amerykański Kongres tzw. ustawy JUST. Daje ona Departamentowi USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców.

Mimo symbolicznego charakteru, przepisy budzą zastrzeżenia m.in. działaczy polonijnych, którzy starali się o ich odrzucenie. W ocenie wielu z nich ustawa stanowić będzie formę nacisku na Polskę w sprawie roszczeń żydowskich.

Prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki podkreśla, że manifestacja ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec wyłudzania pieniędzy od Polski i ingerencji obcego państwa w nasze sprawy.

– Po pierwsze, żeby zaprotestować przeciwko wyłudzaniu pieniędzy, polskiego majątku narodowego odbudowywanego po II wojnie światowej przez Polaków. Po drugie, zaprotestować przeciwko ingerencji innego państwa w nasze wewnętrzne sprawy. Jest to wyłącznie polską kwestią, jak załatwimy sprawę roszczeń reprywatyzacyjnych. Zwłaszcza, że te roszczenia są w Stanach Zjednoczonych artykułowane głównie przez organizacje, nie przez konkretnych ludzi – zaznacza Robert Winnicki.

W ocenie polskich władz, amerykańska ustawa nie niesie za sobą żadnych praktycznych konsekwencji. Projekt przepisów został zgłoszony w Izbie Reprezentantów w lutym ubiegłego roku. W grudniu ustawę o identycznym brzmieniu przyjął amerykański Senat.

Organizatorem demonstracji przed amerykańską ambasadą są m.in. Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska oraz Ruch Narodowy.  Manifestacja rozpocznie się o godz. 18.30.

PAP/RIRM

drukuj