fot. sxc.hu

W obronie dzieci poczętych

Wskazanie lekarza, który ma usunąć ciążę, oznacza współudział w zabójstwie. Dla lekarza katolika takie postępowanie jest nie do przyjęcia – zaznaczyli członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim, biorąc w obronę wybitnego ginekologa prof. Bogdana Chazana.

Członkowie  Rady Społecznej przypomnieli, że klauzula sumienia występuje w prawodawstwie większości państw demokratycznych, a prawo do niej gwarantuje Konstytucja RP.

„Klauzula sumienia” – tym zagadnieniem zajęli się członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim. Dr Szczepan Cofta wyraził zaniepokojenie nagonką medialną, która trwa od kilku miesięcy na wybitnego ginekologa prof. Chazana, który cały czas działał zgodnie z przysięgą Hipokratesa.

Tym co wyróżnia lekarzy rozpoczynających swoją pracę zawodową jest to, że potwierdzają, przyrzekają – co jest uświęcone tradycją – służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu. Zdziwienie, związane ze współcześnie prowadzoną dyskusją, jest takie, że musimy się z tego tłumaczyć – powiedział dr Szczepan Cofta ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
Krytykowanie lekarzy za deklarowanie swojej wiary, świadczy co najmniej, o nieznajomości Konstytucji RP – zaznaczył prawnik i konstytucjonalista prof. Wojciech Łączkowski.
Jeśli od lekarza oczekuje się, że on ma przerwać życie, to oczekuje się, że on zaprzeczy swojemu powołaniu – mówił prof. Wojciech Łączkowski, prawnik, konstytucjonalista.

Członkowie rady przypomnieli, że oprócz polskiej konstytucji również Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, jak i Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, potwierdzają prawo do wolności sumienia każdego człowieka.

Każdy obywatel prywatnie lub publicznie może powołać się na swoją religię. Tak wyraźnie mówi o tym prawo, konstytucja na to pozwala, ustawy na to pozwalają. Zresztą w całym świecie demokratycznym jest bardzo podobnie – dodał prof. Wojciech Łączkowski.

Naczelna Rada Lekarska skierowała do Trybunału Konstytucyjnego zapisy ustawy, które nakładają na lekarza, powołującego się na klauzulę sumienia i odmawiającego wykonania tzw. aborcji, obowiązek wskazania ciężarnej innego lekarza. Zdaniem prof. Janusza Gadzinowskiego dla lekarza katolika takie postępowanie jest nie do zaakceptowania.

Jeżeli wymaga się, że jeżeli ja nie zabiję pana dyr. Cofty, ale powiem tobie kto to zrobi, to drastycznie mówiąc jest to współudział w morderstwie –zwraca uwagę prof. Janusz Gadzinowski, kierownik Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu.

Na koniec konferencji członkowie rady stwierdzili, że krytyka lekarzy związana z klauzulą sumienia wyraża bardziej niechęć do religii katolickiej niż gotowość do refleksji i merytorycznej dyskusji nad problemami ludzkiego życia.

W skład Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim wchodzą reprezentanci różnych środowisk życia naukowego, kulturalnego i społecznego. Wśród nich są wybitni profesorowie Polskiej Akademii Nauk i poznańskich uczelni.

TV Trwam News/RIRM

drukuj