Marcujące rysie - fot. Medard Bajlak (Nadleśnictwo Resko)

W leśnictwie Łosośnica marcują rysie

 Na terenie Nadleśnictwa Resko (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  w Szczecinie) dzięki  czujności  jednego z kierowców, leśniczemu leśnictwa Łosośnica udało się sfilmować nocą parę rysi, które odnalazły się po długich samotnych wędrówkach w lasach.

Jeden z nich leżąc na drodze nie za bardzo chciał ustąpić jadącemu pojazdowi. Na nagraniu rysie pokazały się z tej łagodnej, wręcz leniwej strony nie bardzo bojąc się obiektywu i człowieka. Pomimo takich bliskich spotkań nie należy zapominać, że to dzikie i drapieżne zwierzęta! Zachowajmy więc rozsądek podczas ich fotografowania. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na trasie Resko – Łosośnica oraz na drodze brukowej prowadzącej przez las do Mołdawina – mówi Ewa Simonowicz-Woźniewicz z Nadleśnictwa Resko.

Obecnie  jest to czas, kiedy rysie marcują. Poza okresem godowym rysie prowadzą samotniczy tryb życia. Polują przede wszystkim w nocy, dzień zaś spędzają głównie na wypoczywaniu w kryjówce. W trakcie poszukiwania jedzenia przemierzają wiele kilometrów w czasie jednej nocy. Rysie zajmują bardzo rozległe terytoria, o które konkurują zarówno samice, jak i samce.

Podczas ostatnich śniegów miejscowy leśniczy napotykał na liczne tropy rysi. Potwierdza to fakt, że rysie zagościły w tutejszych lasach na dłużej.

Skąd się u nas wzięły te piękne dzikie koty? Od 2019 roku rozpoczęto reintrodukcję rysiów w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Stąd te „dziwne obroże” na ich szyjach, które wyposażone są w nadajniki GPS, aby można było śledzić trasy migracji poszczególnych osobników.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod następującym adresem: http://www.rysie.org

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

drukuj