fot. flictr

V. Orban: Działania PE „przejawem błędnej polityki”

Węgierski premier Viktor Orban określił najnowsze posunięcia Parlamentu Europejskiego przeciwko jego krajowi jako „przejaw błędnej polityki”. PE uchwalił w środę rezolucję wzywającą do stwierdzenia naruszania przez Węgry wartości europejskich.

„W tle tych ataków znajduje się migracja, wszystko pozostałe jest nieważne” – powiedział Orban publicznemu Radiu Kossuth. Dodał, że w UE istnieje „ponadpartyjna wspólnota interesów” na rzecz sprowadzania do Europy każdego roku setek tysięcy migrantów, a „patronem” tych kręgów jest amerykański miliarder George Soros.

Rezolucja PE wezwała do zastosowania wobec Węgier artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który dotyczy stwierdzenia przez Radę Europejską ryzyka poważnego naruszenia wartości unijnych przez państwo członkowskie – o co może wystąpić także Parlament Europejski.

Artykuł 7 przewiduje, że Rada większością czterech piątych swych członków może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane państwo członkowskie i może skierować do niego zalecenia.

Rada może następnie stanowiąc jednomyślnie stwierdzić, po wezwaniu państwa członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to państwo wartości unijnych. Ma wtedy prawo zdecydować większością kwalifikowaną o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania traktatów dla tego państwa, włącznie z prawem głosowania w Radzie.

PE wezwał w swej rezolucji Węgry do uchylenia przepisów zaostrzających zasady traktowania uchodźców. Chodzi tu o przymusowe umieszczanie w ośrodkach izolacyjnych osób ubiegających się o azyl.

Europosłowie chcą też, by rząd Węgier zrezygnował z restrykcji wobec organizacji pozarządowych oraz wypracował porozumienie z władzami USA, które umożliwi finansowanemu przez Sorosa Uniwersytetowi Środkowoeuropejskiemu dalsze funkcjonowanie w Budapeszcie.

PAP/RIRM

drukuj